Website "ויקיגניה" is an advertising site,.
and this is not the place to advertise a business..

המושבות הראשונות

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מפת המושבות הראשונות.JPG

המושבות הראשונות בארץ ישראל.


   
המושבות הראשונות
הרעיון הקדוש לכונן מושבות לאחינו בארץ הצבי, אשר נתעורר בלב רבים מאחינו בארצנו - וגם בארצות אחרות - לרגלי הפרעות והשערוריות אשר עשו שמות בנחלת ישראל ...הרעיון הנעלה ונשגב הזה מתנוסס בנפש האומה הישראלית

מאז גלתה מאדמתה עד היום הזה, אשר מעולם לא נתיאשה מן התקווה לשוב אליה ולחונן עפרה.

   
המושבות הראשונות
-- המליץ, 20 באוקטובר 1886


המושבות

דרושה השלמה

ראו גם