שלחו מייל ל- emailwikigenia@gmail.com כדי להירשם לאתר כדי לערוך

חברת עזרת נדחים - ירושלים, ארץ ישראל - 12/3/1885

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חברת עזרת נדחים לתפארת משה ויהודית, ירושלים - ארץ ישראל שנת 1885 מתוך עיתון החבצלת.


(74 שמות)

השמות

נתמכים ספרדים:

אברהם דמתי (תימני) לומד להיות צורף כסף אצל יוסף זכאי

חיים ב"ר (בן רבי) יוסף [[חבשוש]‎] (תימני) לומד סנדלרות אצל ד"ר הערצברג (הרצברג)

משה קאסארלי (קסרלי) (יתום בן 12) לומד תפירת שמיכות

שלמה בן סעדיה מזרחי (תימני) לומד להיות צורף כסף אצל מחלוף

ראובן לוי לומד סנדלרות אצל אהרן מזרחי

מרדכי חזן לומד תפירת שמיכות

אברהם ברוכיאל לומד סנדלרות אצל מאיר וואלף (וולף)

שמואל טיאני לומד את מקצוע החיטות אצל שמעון מאיסו

שמות נוספים:

משה בן שלמה חזן (חזן)

שמואל בן סעדיה (תימני)

אברהם בן אהרן הכהן (תימני)

יוסף פרנס (פרנס)

חי ביטראן (ביטרן)

מרדכי אלחאדעף (אלחדף)

אברהם סירזלי

שלום אלבו

שלמה בכר

משה צרפתי

אלי' כהן חאלאבי

אברהם טואטי

ברכי' סאראגוסי (סרגוסי)

דוד מזרחי (מזרחי)

שלמה ונתנאל מטראני

דוד לוי (לוי)

יצחק פרחי (פרחי)

יוסף בן דוד כהן

נחום אדזיא

אהרן בועז

משה כהן (כהן)

אבדיל חי פראנקו

משה ישראל בן יחי'

אברהם בוינאם

נתמכים אשכנזים:

אייזיק ראזענבערג (רוזנברג) - לומד בבית ספר אצל ד"ר הערצבערג

אברהם קאפלער (קופלר) לומד בבית ספר אצל ד"ר הערצבערג

משה ב"ר (בן רבי) יודיל זונדיל לר' ליב סנדלר ללמוד את מלאכתו

משה גרינבערג (גרינברג), לומד להיות חרש ברזל אצל יעקב ור' יצחק חרשי ברזל

אלי וויגאצקי (ויגוצקי) לומד להיות חרש עץ אצל ר' ליב הנגר

אלי' יוסף בר"א ריבלין (ריבלין) לומד להיות חרש עץ אצל ר' ליב נגר מפינסק

יעקב ב"ר צבי

מתתיהו ב"ר חיים מרדכי מבריסק לומד להיות חרש עץ אצל חיים הנגר

משה מאדעס (מודס)

ישראל בר"ש חייט בערעק (בר"ש)

מענדעל ב"ר משה יוסף שרייבער (שרייבר)

חיים ב"ר יצחק מרדכי מבוסק לומד להיות חרש עץ אצל יונה הנגר


שמות נוספים

איסר ב"ר פיוויל

מרדכי בר"י ראז

זאב ב"ר ליב

עקיבא גראנאווסקי (גרונובסקי)

הירש זאבאק

אברהם חיים נחום בר"ב ש"ץ

מנחם וואלפינזאהן (וולפינזון)

בן טוביא מרים

שמרי' בר"צ סופר (סופר)

מאיר ברד"צ שבתאי (ברד"צ

בן האלמנה מנוחה שפירא (שפירא)

צבי ליב בר"י מצירקאוו

ראובן בן זאב חייט

יוסף חיים ברש"ז

משה בר"ש מחאסלאוויטש

יצחק בר"י מקארלין

בנימין בר"ד שמש

אבא אייזינבערג (אייזנברג)

מרדכי לובען (לובן)

הלל ב"ר לוי יצחק

ר"ח ציפרין (ציפרין)

ליב מנשה ברי"ד אפטייקער

שמואל דיינארד (דיינרד)

בער בר"ז נגר

אלי' בר"ש מאבאלניק

יצחק ברב"מ שווארץ (שוורץ)

לוי יצחק אויסלענדער (אויסלנדר)

שמעי' גאלדשטיין (גולדשטיין)

יוסף באבקער (בובקר)

באטיל בארכאוויץ (ברכוביץ)