שנה טובה לכל הקוראים והכותבים!


חיפוש קרובים - הצופה, 24/6/1946