שנה טובה לכל הקוראים והכותבים!


חיפוש קרובים - הצופה, 17/12/1945