שלחו מייל ל- emailwikigenia@gmail.com כדי להירשם לאתר כדי לערוך

חיפוש קרובים - חרות, 5/3/1951

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

המדור לחיפוש קרובים מתוך עיתון חרות 5 במרץ 1951.

השמות

אל גנדלמן זנביל בן: אייזיק וינטה, מאת יהושוע גלינויר

אל רובינשטיין ברוך בן: נפתלי ואיטה מבסרביה, מאת אחזתו: פאני רובינשטיין

אל דיקשטיץ ברונסלבה מורשה, מאת מרים שטמר

אל הוניג יוסף, בן שלמה־לייבל ופייגה מחרוגול, פולין,מאת לאה בירנבאום

אל הוכמן פייבל (פליקס) מורשה, מאת בנימין מיצמכר

אל ווייס גיורי כן: ארנסט ורוזה , מסובוטיצה, יוגוסלביה, מאת אביו ארנסט וויס

אל וויינצינגר אהרן ארנולד בן, שלמה ורחל מלייפציג (גרמניה)‭ ‬ מאת קלרה אלסטר

‬יגל וויסגלאס או בלום ברוך־יצהק בן; קופל ושפרינצה מצ'ורטקוב (אוקראינה) , מאת חיה בלאושטיין

אל ווייסברג שלמה בן: אברהם וחנה מלודז' (פולין), מאת טובה ווייסברג

אל זאנגר זיסקינד בן: בנימין ובלה מגרוייץ, מאת בריינדל שטארקמאן־זאנגר.

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.