שלחו מייל ל- emailwikigenia@gmail.com כדי להירשם לאתר כדי לערוך

כל הדפים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
כל הדפים
 
כל הדפים | הדף הקודם (וילהלם קנופלמכר) | הדף הבא (כורדיסטן)
ט"ו באדרט"ו באיירט"ו באלול
ט"ו בניסןט"ו בשבטט"ו בתמוז
ט"ז באיירט"ז באלולט"ז בניסן
ט' באיירט' בחשווןט' בניסן
טאוטאובטאובה
טאובה (שם משפחה)טאובה (שם פרטי)טבלה לחישוב קירבה משפחתית
טברסקיטבתטוב עין
טוגרטודרוסטוויל
טוחןטולדו
טולדו (שם משפחה)טולדו (שם עיר)טולדנו
טוסקטוסקנהטוסקנה (מחוז)
טוסקנה (שם משפחה)טופולצ'אניטורונטו
טורקיהטיגר היל (ספינת מעפילים)טייב
טייטלבויםטייכר
טינה מורפורגוטיסאפורד
טירגו ז'יאוטישלרטלקי
טלרטנג'ירטננבאום
טפרטרבוט
טרגו מורשטרגו ניאמץ
טרגןטרוכנברוד
טרונדהייםטרי (שם משפחה)טרייסט
טרייסט (שם משפחה)טרכטנברגטרמוריץ'
טרנובז'גטרנופולטרנסילבניה
טרנסניסטריהטרנצ'ין
טשרנוביץטשרנוביץ (שם משפחה)י"א באייר
י"א בכסלוי"א בניסןי"א בשבט
י"א בתמוזי"ב באיירי"ב בניסן
י"ב בשבטי"ב בתמוזי"ג באייר
י"ג בניסןי"ד באיירי"ד באלול
י"ד בניסןי"ד חללי גשר הזיו (ספינת מעפילים)י"ז באייר
י"ז בחשווןי"ז בניסןי"ז בתשרי
י"ח באיירי"ח בניסןי"ט באב
י"ט באיירי"ט בניסןי' באייר
י' באלולי' בחשווןי' בטבת
י' בכסלוי' בניסןי' בסיוון
י' בשבטי' בתמוזיאשי
יבליגור (ספינת מעפילים)
יגליגל (מושב)יגל (שם משפחה)
יגל (שם פרטי)יגלניצהיד ושם
יד יצחק בן-צבייד למייסדים (זכרון יעקב)
ידידיה טיאה וייליהדות בוקובינה בין שתי מלחמות העולם
יהדות יווןיהדות מצריםיהודה
יהודה (דמות מקראית)יהודה (שם משפחה)יהודה (שם פרטי)
יהודה אריה ממודנהיהודה הלוייהודה הלוי (ספינת מעפילים)
יהודה ובתיה אסתר אברמוביץ פנטליאטיהודה ליבוש קורץ
יהודיוףיהודיםיהודים מבוקובינה
יהודיתיהודית (שם פרטי)
יהושע אפטריהושע נוביקיהושע פאלק זאב וולפסון
יהושע פייבלמן הלוייובביובל
יודלביץיוהנסבורגיוון
יוזף רותיוזפסוןיוחנן
יוחנן (שם פרטי)יוחסיןיוכבד
יום-טוב ליפמן הלריום הזיכרון לחללי מערכות ישראליום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום המשפחהיומן מחקריון
יון (דמות מקראית)יון בן יפתיונג
יונהיונה (שם משפחה)
יונה ואיטה Ciferיונה ורחל ציפר
יונס פלקנפליקיוסל וגיטל שויץיוסף
יוסף (דמות מקראית)יוסף (שם משפחה)יוסף (שם פרטי)
יוסף אליהו ניסלסוןיוסף ושרה זייבלטיוסף זאב ומטל לפידות
יוסף טרומפלדוריוסף מרקו ברוךיוסף רוזנטל
יוסף שטייריוסף שמואל פקציארזיוספוביץ
יוספזוןיוספשווילי
יחזקאל בראוןיחזקאל ואסתר חביבייחזקאל לנדא
יחזקאל פאנטיחיאיחיאל
יחיאל (שם משפחה)יחיאל (שם פרטי)יחיאל אוני
יטי לקריטלה בוקסבויםיידישע קולטור
יישוב קהילתייישובי פועלי אגודת ישראליישובים במחוז הדרום
יכט קרקאו (בכרך)יכיניילגבה
ילקוט מורשת (כתב עת)ילקוט משפחות (משפחת אלכסנדרוב, תומרקין, פרומקין, קוזרנובר, פריידש) - ספרימבול
ימפולסקיינדז'יוב
ינובינטה מאשינטס
יסודות (מושב)יסנוגורודסקייעל
יעל דיאמנט: אירוח בפורום שורשים משפחתייםיענקל שוורץיעקב
יעקב (שם משפחה)יעקב (שם פרטי)יעקב אבינו
יעקב אונייעקב בירביעקב דה למוטה
יעקב הכהן ומנוחה גיטל טרופיעקב הרצליעקב ודובריש וגובסקי
יעקב ופרידה-רייזל אפטריעקב לנדאויעקב לקר
יעקב סימנדשווילייעקב שאול אלישריעקבזון
יפהיפה (שם משפחה)יפה (שם פרטי)
יפןיפתיפת (שם פרטי)
יפת בן נחיצהר בן קהתיצחק
יצחק (שם משפחה)יצחק (שם פרטי)יצחק אבינו
יצחק ב"ר משה גרשון (רבי איציק מליסא)יצחק וגיטל לפידותיצחק וחיה הניה וינדרבוים
יצחק ורחל לאה ארליךיצחק חיות
יצחק למדןיצחק מרגליתיצחק נבון
יצחק נוביקיצחק צבי וחיה ליבע גינזבורגיצחק ריבקינד
יק"איקטןיקינתון
יקרסוןירדירוחם
ירוסלבירוסלב (שם משפחה)ירושלים
ישיישי (שם משפחה)ישיר משה
ישמעאלישראלישראל-מאנה וינטע יהודית שטיינברג
ישראל (שם משפחה)ישראל (שם פרטי)ישראל ומרים ליבמן
ישראל ומרים צביה (1) וטויבה (2) שכטרישראל יהודה ומרים ניידרמןישראל פיינברג
ישראלוףישראלזוןישראלסון
יששכריששכר (דמות מקראית)יששכר דב בעריש טורנהיים
כ"א באיירכ"א בטבתכ"א בניסן
כ"א בתשריכ"ב באיירכ"ב בניסן
כ"ג באיירכ"ג באלולכ"ג בכסלו
כ"ג בניסןכ"ג יורדי הסירהכ"ג יורדי הסירה (לוחמי ההגנה)
כ"ד באבכ"ד באיירכ"ד באלול
כ"ד בכסלוכ"ד בניסןכ"ה באייר
כ"ה באלולכ"ה בטבתכ"ה בכסלו
כ"ה בניסןכ"ה בשבטכ"ו באייר
כ"ו באלולכ"ו בחשווןכ"ו בניסן
כ"ו בתשריכ"ז באלולכ"ז בחשוון
כ"ז בניסןכ"ח באלולכ"ח בטבת
כ"ח בניסןכ"ט באלולכ"ט בטבת
כ"ט בניסןכ"ט בתמוזכ"ץ
כ' באיירכ' באלולכ' בטבת
כ' בניסןכ' בתשריכאשאן
כאשאניכדורי
כהןכהנאכולל
כולל (היישוב הישן)כולל גליציהכוס ישועות