שלחו מייל ל- emailwikigenia@gmail.com כדי להירשם לאתר כדי לערוך

כל הדפים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
כל הדפים
 
כל הדפים | הדף הקודם (עלמה) | הדף הבא (רשימה מאוז'הורוד, אוקראינה - 1876)
קאופמןקאטינה (ספינת מעפילים)
קאלישקאליש (שם משפחה)קאפושוואר
קארוקבוצת המשפחות המוקדמות
קבורת אפר יהודי אוסטריה בירושלים (1949)קדישביץקהילה
קהילת תימן בירושלים, 15/05/1908קהיר (ספינה)קהת בן לוי
קואורדינטות גיאוגרפיותקובנהקובנר
קובצובסקיקובריןקוברין (עיר)
קוברינרקוויבקקוזובה
קוזובה (עיר)קוזובה (שם משפחה)קוזמין
קוטנו
קוךקול העםקולומיאה
קומיקאיקונטרס מועדים לשמחהקונטרס עלה תאנה (ספרי יוחסין)
קונסטנצהקונפינוקוסוב
קוסובסקיקוסטה ריקהקופל (שם משפחה)
קופל (שם פרטי)קופל גולדשטייןקופל שפרבר
קופנהגןקופרקופרמן
קופרשטייןקופשטייןקוצק
קורדובהקורדובה (שם משפחה)קורות בית העלמין (וילנה)
קורח בן יצהרקורמיןקורנגולד
קורנפלדקורץקורץ (שם משפחה)
קורצברגקושיצהקז'ישטוף אנטונצ'יק: אירוח בפורום שורשים משפחתיים
קז'מרוקקזבלנקה
קטגוריותקטורהקטלוג מאוחד לכתבי-עת (ULS)
קיטזהקייזרמן
קיילהקייפטאוןקין
קינןקינן (שם משפחה)קינת אומן
קיצעקיצע (שם משפחה)
קירשקירשבויםקיש
קיש אבי שאולקישורים במערכתקלאוזנר
קלדרוןקלוז'קלונימוס
קליז'מןקלייןקליינברג
קליינהאוזקליינמןקליינפלד
קליינשטייןקלייפדהקלמן
קלמן (שם משפחה)קלמן (שם פרטי)קלמן ומינה שויץ
קלמנוביץקלןקלרה
קלרה פרלמןקלרה שטייןקמיל
קמינסקיקמינקא (שם משפחה)קמינקה
קמניצרקמפינסקי
קמפנוקמפנרקנדה
קנופלמכרקנטורוביץקניגזון
קניגסבוךקניגסברגקניגסברג (שם משפחה)
קניגסוורטרקניגסמןקנייבסקי
קסטןקסטנבאום
קסטרוקפון
קפריקפרי (שם משפחה)קצ'קמט
קצ'קמט (עיר)קצ'קמט (שם משפחה)קצב
קצב (בעל מקצוע)קצב (שם משפחה)קצנלבוגן
קצנלנבויגן (שם משפחה)קראוסקרואטיה
קרוכמלקרולקרול (שם משפחה)
קרול (שם פרטי)קרות בתינו
קריבה אוזרוקריגר
קריה נשגבה - כיתוב המצבות בבית העלמין ז'ובקבה, אוקראינה (ספר)קריספיןקרל אמיל פרנצוז
קרל נטרקרליבךקרמר
קרסילובקרסנופולסקיקרסנר
קרקובקרקובסקיקרקובר
קשרי משפחה בין חברי הכנסת לדורותיהםקשתיאל
קתדרה (כתב עת)קתלןראדום
ראדום (עיר)ראובןראובן (דמות מקראית)
ראובן (שם פרטי)ראובן וונטורהראומה
ראשי תיבותרבי זאב ליפשיץ
רבי יוסף איש רוסהיםרבי יצחק אייזיק מטירנא
רבי נחום מטשרנוביל וצאצאיורבינוביץרבני מינסק וחכמיה (ספר)
רבנים ראשיים של בולגריהרבקה
רבקה (שם פרטי)רבקה אימנורבקה צורף
רבקה רוסרגינהרדאוץ
רדעירובין
רובינארובינגררובינשטיין
רוברט זילררודיק
רודניצ'אר (ספינת מעפילים)רודריגז
רוזהרוזה אטקיןרוזה אסקלס
רוזה ניסלסון היסרוזומברוקרוזמן
רוזנבאוםרוזנבלום
רוזנבלטרוזנברגרוזנובסקי
רוזנוואלדרוזנווסררוזנטל
רוזנסטוןרוזנפלדרוזנצוויג
רוזנררוזנשטייןרוחל-רגינה שפיגל
רוחליןרוט
רוטבויםרוטברגרוטמן
רוטנברגרוטפלדרוטפרב
רוטקופףרוטשטייןרוטשילד
רומנורומניהרונית
רוסהרוסורוסטובסקי
רוסיהרוסקובהרופא
רוקחרוקח (שם משפחה)
רות (שם משפחה)רות (שם פרטי)רות ניסלסון
רזניקרחלרחל (שם פרטי)
רחל אימנורחל בּרכותרחל גולדשטיין
רחל גלזררחל מירלסרחל רגינה ארנסט
רחלסקירחמיאלוביץרחמילביץ
רטנרריבלין
ריבנהריבקיןריבקיס
ריבקסריטרמןרייגרוצקי
רייזרייךרייכמן
רייכנברגרייכנברג (שם משפחה)רייכנפלד
ריינבלטריישרריכטר
רים (ספינת מעפילים)רינה
רישומי לידה מקורמנד, הונגריהרישומי נישואין -ניו יורק (1908-1972)רישומי נישואין מקוסג, הונגריה
רישומי קבורה באוסטרליה - חיפוש מקווןרישומי קבורה באירופה - חיפוש מקווןרישומי קבורה באמריקה - חיפוש מקוון
רישומי קבורה באסיה - חיפוש מקווןרישומי קבורה באפריקה - חיפוש מקווןרישומי קבורה בישראל (ובתי עלמין) - חיפוש מקוון
רישומי קבורה במזרח התיכון - חיפוש מקווןרכיב תוכנה
רכניץרכניץ (שם משפחה)
רכניצררלה לוריארם עברון
רמב"ירמרזרמת גן
רמת יוחנןרנייה והיינך פיאקש, ילדיהם של לאיה וליביש מסוסנוביץ
רעורעמה
רפאלרפאל (שם משפחה)רפאל (שם פרטי)
רפאל מאיר פניז'ילרפאלוביץרפדוני בתפוחים
רפיחרפיח (ספינת מעפילים)רפפורט
רקאנטירש"ירשומות חיים
רשומות שינוי שם בעיתון ה'פלסטיין גאזט' (1922-1948)
רשימה מאגר, הונגריה - 1875רשימה מאדז'וד, רומניה - 3/01/1870
רשימה מאדירנה, טורקיה - 1/01/1897רשימה מאוברטין, אוקראינה - 1889
רשימה מאוגוסטוב, פולין - 1890רשימה מאוגסבורג, גרמניה - 3/07/1882
רשימה מאודובשט, רומניה - 3/01/1870רשימה מאודסה, אוקראינה - 15/10/1899רשימה מאוז'הורוד, אוקראינה - 1865