שלחו מייל ל- emailwikigenia@gmail.com כדי להירשם לאתר כדי לערוך

משתמש:צורבא מרבנן/ארגז חול 2

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דפים שאני עוסק בעריכתם (הערות יתקבלו בשמחה בדף השיחה שלי)

דור 1 - אדם | חוה

דור 2 - קין | הבל | שת

דור 3 - חנוך | אנוש

דור 4 - עירד | קינן

דור 5 - מחייאל | מהללאל

דור 6 - מתושאל | ירד


דור 7 - למך | חנוך

נשי דור 7 - עדה | צילה


דור 8 - יבל | יובל | תובל קין | נעמה | מתושלח

דור 9 - למך

דור 10 - נח

דור 11 - שם | חם | יפת

דור 12 - עילם | אשור | ארפכשד | לוד | ארם | כוש | מצרים | פוט | כנען | גומר | מגוג | מדי | יון | תובל | משך | תירס

דור 13 - שלח | עוץ | חול | גתר | מש | סבא | חוילה | סבתה | רעמה | סבתכא | נמרוד | לודים | ענמים | להבים | נפתוחים | פתרוסים | כסלוחים | כפתורים | צידון | חת | היבוסי | האמורי | הגירגשי | החיוי | הערקי | הסיני | הארוודי | הצמרי | החמתי | אשכנז | ריפת | תוגרמה | אלישה | תרשיש | כיתים | דודנים

דור 14 - עבר | שבא | דדן

דור 15 - פלג | יקטן

דור 16 - רעו | אלמודד | שלף | חצרמוות | ירח | הדורם | אוזל | דיקלה | עובל | אבימאל | שבא | אופיר | חוילה | יובב

דור 17 - שרוג

דור 18 - נחור

דור 19 - תרח


דור 20 - אברהם | נחור | הרן

נשי דור 20 - שרה | הגר | קטורה | מילכה | ראומה


דור 21 - ישמעאל | יצחק | זימרן | יקשן | מדן | מדין | ישבק | שוח | עוץ | בוז | קמואל | כשד | חזו | פילדש | ידלף | בתואל | טבח | גחם | תחש | מעכה | יסכה | לוט

נשי דור 21 - רבקה | דבורה


דור 22 - נביות | קדר | אדבאל | מיבשם | מישמע | דומה | משא | חדד | תימא | יטור | נפיש | קדמה | עשיו | יעקב | שבא | דדן | עיפה | עפר | חנוך | אבידע | אלדעה | לבן | מואב | בן עמי

נשי דור 22 - יהודית | בשמת | מחלת | עדה | אהליבמה | לאה | רחל | בלהה | זלפה