Website "ויקיגניה" is an advertising site,.
and this is not the place to advertise a business..

נתן (שם משפחה)

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוד סאונדקס לשם המשפחה נתן (שם משפחה)
התעתיק הלועזי המקודד Nathan
קוד סאונדקס של NARA T656
קוד D-M Soundexנָתָן הינו שם משפחה יהודי, אשכנזי וספרדי.

פירושים שונים לשם

  • נתן הנביא, דמות תנ"כית, נביא זה פעל בתקופת המלכים דוד ושלמה, בימי טרום בית ראשון, במאה העשירית לפנה"ס. נטל חלק בהמלכת שלמה יחד עם צדוק הכהן ובניהו בן יהוידע. שתי נבואותיו הידועות נאמרו לדוד והן: דחיית בניית בית המקדש לימי בנו (שמואל ב', ז' א'-י"ז), ההבטחה בדבר מלכות בית דוד עד עולם והתוכחה לדוד על מעשה בת-שבע ומשל 'כבשת הרש' שנאמר בתוכחה זו ( שמואל ב' י"ב א'-י"ד). "וְאֶת-נָתָן הַנָּבִיא וּבְנָיָהוּ וְאֶת-הַגִּבּוֹרִים" מלכים א' א' י'.
  • מסר, העביר, סיפק, העניק.

בהיכל השמות ביד ושם מופיעים מעל 1000 דפי עד הנושאים את שם המשפחה "נתן". רובם מגרמניה ולטביה.

תעתיקים לועזיים

  • Natan
  • Nathan

ראה גם

מקורות