ההרשמה לאתר פתוחה הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

צבי (הרמן) ולאה פרידמן

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צבי פרידמן

צבי הרמן הרש פרידמן Friedmann (נולד ב-1843 טופולצ'אני Topolcany סלובקיה, נפטר 31 בינואר 1913), רב, בן יצחק אהרון פרידמן ושינדל. נישא ל לאה Lotti (נולדה 1842 ב-ברזובה פוד ברדלום Bresova Pod Bradlom סלובקיה; נפטרה 1935 בברזובה שבסלובקיה) בת שמעון ווינטר ווינטר Winter וניסל (לבית הרצפלד) הזוג פרידמן התגורר בברזובה בסלובקיה ושם נולדו ילדיו.

מוזכר במכתב שכתב למהר"ם שיק (הרב משה שיק) בשנת 1874.

וכך כתב למהר"ם שיק:

"... חייא אריכא ובריות גופא ושלמא רבא למורי ורבי הגאון...שר התורה יחיד בדורו אור ישראל וקדשו כקשת מהו' משה ש' שבעתיים כשמש בצהרים".

ובהמשך דברי התוספות בפרק מי שהחשיך לענין מלכות דשבת."


על צבי ושני סביו של אברהם

לאה פרידמן לבית ווינטר

צבי צאצא ישיר ליצחק חיות (זרע יצחק),נכד להקדוש ר' יצחק חיות זצ"ל במ"ח "זרע יצחק" על משניות. [1]

שם אביו של צבי - יצחק אהרון פרידמן, על פי הכתוב הבא (הכותב הוא אברהם בנו של צבי):

[2] "הרבני הה"ג מהו' אברהם פריעדמן ני' מפה לעילוי נשמת אבי זקני איש תם וישר יצחק אהרון פריעדמן בן מרים עליו השלום ליום היארצייט שלו ד' ניסן הבעל"ט".

בהמשך, במקום נוסף, כותב אברהם [3] משניות לעילוי נשמת אביו ומזכיר כי העתק הדברים נמצא בספרו 'לקוטי צבי'.[4]

עוד מזכיר אברהם את סבו מצד אמו לאה לבית ווינטר [5] הרבני הה"ג מהו' אברהם פריעדמאן נ"י מפה לעילוי נשמת אבי זקני איש יקר שלשלת היוחסין מהו' שמעון ווינטער ז"ל ...ליום היארצייט שלו ח"י סיון הבעל"ט.


מופיע בספרים

 • בספר : שאלות ותשובות מהר"ם שיק: ... על שלחן ערוך ... משה בן יוסף שיק, 1880 (נכתב בפרענומעראנטן) שהיה ראש הקהל (רה"ק) בברזובה (ברעזאווא שבסלובקיה).
 • בספר: ספר שאלות ותשובות לבושי מרדכי:תולדות פרי מחשבותי ... במשא ומתן של הלכה ופלפולים בענינים שונים עפ"י סדר השו"ע, כרך 1, מרדכי ליב ווינקלער:
" הרב הגדול מו"ה צבי פריעדמאנן "י בראעזאוו, בנו האברך המופלג מו"ה אברהם נ"י וויצען"
 • דוד צבי הכהן כ"ץ קאטצבורג, ילקוט המליצות מבשר צדק, בודאפעשט, תרצ"א תרצ"ו
מספר על מסע בני ישראל ויציאת מצריים. בתחתית חתום: תל תלפיות תרע"ו, ר' צבי פריעדמאן זצ"ל מברעזאווא
 • בחוברת תל תלפיות 1917 כתוב:
'הרבני הה"ג מו"ה אברהם פריעדמאן נ"י מפה לעילוי נשמת אא"מ מו"ה צבי בן שינדל נכד לבעל זרע יצחק (ר' יצחק חיות שכתב את הספר: זרע יצחק, מה"ר יצחק חיות, פירוש ששה סדרי המשנה, פיאנקפויט דאדר תצ"ב) זיע יאהרצייט כ"ג שבט הבעל"ט'
 • בחוברת תל תלפיות 1916 אותיות קה
'לעלוי נשמת...מהו' צבי בן שינדיל פריעדמאן זצ"ל מברעזווא נפטר כ"ג שבט ונקבר כ"ה דהשת"א נכד להקדוש ר' יצחק חיות זצ"ל במ"ח "זרע יצחק" על משניות.


 • בספר מעשי למלך מאת ישעיהו זילבערשטיין אבד"ק ואץ מוזכר בפתיח עמ' 6:
"ידידי הרב הגדול מוה' צבי נ"י פריעדמאנן מבראזאווא עם בנו הרבני המופלג החריף ובקיא טובא כש"ת מוה' אברהם פריעדמאנן נ"י מפה."
 • פני הנשר, יא תש"ג 1943
מסופר על שאלתו של צבי פרידמן לרב יוסף צבי דושינסקי ותשובת הרב אליו. (סימן נו עמ' פו) וכך כתוב:
'בעזה"י אור ליום ועש"ק (ערב שבת קודש) לפ' (פרשת) וירא תער"ב (חודש חשון תרע"ב) לפ"ק גאלאנטא (Galanata בסלובקיה)
צבי ורגיג (חשק, מתאווה בארמית) וחמיד (קטע מתוך האקדמות לשבועות - רצה, חמד וחשק), יהי נועם ה' עליו תמיד, לעטרת תפארת אותו להעמיד, ברכה ושנות חיים עליו להצמיד
ה"ה כבוד אהובי רב חביבי הרבני הגדול בתו' (בתורה) וביראה חו"ב כעמר נקי ירא וחרד על דבר ה' מושלם במו"מ כש"ת מהו' צבי פרידמאן נ"י אבן יקרה בק"ק ברעזאווא יע"א , לו ולהנלווים שלו' (שלום) וברכה'.

כבוד הרבני המפורסם השואל הנ"ל מ' צבי בן שינדל אבי הרה"צ החריף מו' אברהם פ"מ נ"י מווייטצען נפטר כ"ג שבט תרע"ג וזוגתו מרת לאה בת שמעון כ"ג שבט תרצ"ה, יהי דברים אלו לע"נ.' (תאריך הפטירה של לאה בחוברת תואם במדוייק לתאריך המופיע על מצבתה). [6]

על לאה ומשפחתה

לאה בתם של שמעון ווינטר וניסל לבית הרצפלד (שיק) .דאגה לעניים וחנכה את ילדיה ליראת ה'. לאה צאצאית למשפחה רבנית ונינתו של ישע' דיין שהיה דיין בהוליץ שבסלובקיה. שני דודיה היו רבנים גם כן, הרב אליעזר ווינטר והרב פייש ווינטר. אליעזר היה רב בשטופבה שבסלובקיה במשך 40 שנים כמו גם שירת כרב ברייץ שבהונגריה. אליעזר היה מתלמידיו של החתם סופר.הרב פייש וינטר ( נולד ב-1800 לערך)היה רב בהוליץ שבסלובקיה.

לאה בתו של שמעון ונכדתו של יוסף משה ווינטר שנולד 1775~ שהיה בנו של ישעיהו ווינטר שנולד 1750~. ישעיהו יהיה דיין בקהילת האליטש Holics שבסלובקה וכינויו היה ישעי' דיין.


משפחתו משני הצדדים

שושלת וינטר פיילבוגן

שמעון אביה של לאה היה בנם של יוסף משה וינטר ולאה לבית פיילבוגן.

לאה אמו של שמעון היא בתם של הרב יעקב הירש פיילבוגן Feilbogen (נולד במיקלוב שבצ'כיה) ושיינדל לבית פריישטט Freistadt שהיתה בתו של הרב יוסף פריישטט. (מקור אתר ג'ני)

הרב יעקב הירש פיילבוגן היה בנו של הרב משה אריה ליב בי"ח פיילבוגן 1686- 1746 שהיה נשוי לחנה.

צאצאים

 • יוסף פרידמן (יוז'י) (נולד ברזובה סלובקיה) נישא לשרי לבית שטרסר Strasser. שרי לבית שטרסר צאצאית למשפחת החת"ם סופר
 • לינה פרידמן (נולדה 1864 ברזובה סלובקיה) נישאה ללפלר Lefler.
 • פיליפ פרידמן (נולד 1866 ברזובה סלובקיה) . לא ידוע למי נישא. ישנם שני צאצאים. התגורר באורדאה Ordea רומניה.
 • רגינה רבקה פרידמן (נולדה 1871 ברזובה סלובקיה; נספתה בשואה בודפשט הונגריה קובץ לזכרם) נישאה למאיר אליהו אונגר Unger/Ungar (נולד 1858 פראונקירכן אוסטריה; נפטר שלושה חודשים לאחר גרושו בבודפשט הונגריה).
 • אברהם (אדולף) פרידמן (נולד 1875 ברזובה סלובקיה ; נספה בשואה). התגורר בואץ Vac הונגריה (שם המקום ביידיש הוא וויטצען ( Weitzen - וויצען -וויצן) ולאחר מכן בבודפשט שבהונגריה. היה נשוי לרוזי לבית שיי Schey מפראונקיכן. החתונה נערכה בפראונקירכן בעיירת אחותו רבקה. אברהם נספה באושוויץ 1944 קובץ לזכרם.
 • ברטה פרידמן (נולדה ברזובה סלובקיה ; נספתה בשואה 1944 אושוויץ קובץ לזכרם). נישאה לשמואל שפירו Sapiro - Szapyro (נולד מישקולץ Miskolc הונגריה 1878; נספה בשואה 1944 קובץ לזכרם). היה סוחר במקצועו. שני ילדיהם לזלו (נולד מישקולץ הונגריה 1908 ; נספה בשואה קובץ לזכרם), ווילמוש (נולד מישקולץ הונגריה 1909 ;נספה בשואה קובץ לזכרם).
 • רחל רוזי פרידמן (נולדה ברזובה סלובקיה 1889; נספתה בשואה קובץ לזכרם). נישאה ליעקב קפש Kepes (נולד באראנץ Berzence הונגריה ; נספה בשואה אושוויץ 1944 קובץ לזכרם). בנם יצחק אהרון (אימרה) (נולד 1911 באראט'ו אויפאלו Berettyoujfalu הונגריה; נספה ברוסיה 1944 קובץ לזכרם). אימרה היה נשוי לרוזי לבית כהן Kahan.

כיתוב מצבתה של לאה

מצבתה של לאה פרידמן בברזובה פוד ברדלום סלובקיה

האישה החשובה תפארת משפחתה מר' לאה ע'ה

פרידמאנן נ"ע

בת הצדיק הישר

שמעון ווינטער ז"ל

לאה וצאצאיה אות קימת

אם אהובה בצדק נתישנה

הלכה בדרך הישר והאמת

בחרה תמיד ברוח תורה ובינה

תמימה היתה עם ה' כל ימי חייה

חסד גמלה לרוב צדקה לעניים

יראת ה' שתלה בבניה ובנותיה

יצאה לישע לעזור למדוכאים

לא ימוש זכרה ממשפחתה לנצח

אוי כי אבדואם ברשת בהיר וצח

נפטרה בשנת צ"ג לחייה

כג שבט תרצ"ד

רשימת מקורות

 • דפי עד מיד ושם
 • בן משפחה
 • מפקד סלובקיה 1869.
 • אתר נבק קלרספלד
 • תל תלפיות 1917. ניתן לצפייה במקוון באתר ה - HebrewBooks
 • ישעיה זילבערשטיין , מעשי למלך ח"א, וואיטצען, תרע"ג חלק א' על הל' בית הבחירה, כלי המקדש, וביאת המקדש. ניתן להורדה מאתר ה-HebrewBooks.
 • חוברת תל תלפיות 1915 אותיות צו
 • חוברת תל תלפיות 1915 אותיות קנח
 • חוברת תל תלפיות 1916 אותיות קפד
 • חוברת פני הנשר, שנה יא תש"ג 1943, עמוד 90 סימן נו וכן עמוד 91 הערה עם כוכבית בתחתית הדף.
 • מכתב שכתב למהר"ם שיק בשנת 1874

הערות שוליים

(ראו רשימת מקורות לעיל)

 1. תל תלפיות אותיות קה. וכך כתוב: 'לעלוי נשמת...מהו' צבי בן שינדיל פריעדמאן זצ"ל מברעזווא נפטר כ"ג שבט ונקבר כ"ה דהשת"א נכד להקדוש ר' יצחק חיות זצ"ל במ"ח "זרע יצחק" על משניות'. כך כתב בנו הרב אברהם (אדולף) פרידמן
 2. תל תלפיות 1915
 3. תל תלפיות 1916
 4. ככל הנראה שצבי כתב ספר ובנו הוציאו לאור?
 5. תל תלפיות 1915
 6. פני הנשר 1943


טקסט מוגדל