שלחו מייל ל- emailwikigenia@gmail.com כדי להירשם לאתר כדי לערוך

קהילת תימן בירושלים, 15/05/1908

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת קהילת תימן בירושלים 15 במאי שנת 1908, מתוך השקפה (כתב עת).


(365 שמות)

השמות

דוד בן יוסף הכהן

דוד יחיא עראקי (עראקי)

חיים חבשוש (חבשוש)

מוסא חדאד חדד

אהרון יחיא חמאמי (חממי)

יוסף אהרון חמאמי

דוד סאלם (סאלם)

אכלופי?

שמעון אהרן אכלופי

מוסא סאלם נחום

יחיא בן יוסף טויל (טויל)

יוסף בן יוסף חמאמי

אברהם נחום

ישראל בן מסעוד (מסעוד)

חיים ן'

סאלם ינאעי? יגאעי

סאלם יעיש

שכר ן'

שלום רמצ'אן

יחיא יוסף עזירי

סאלם חמדי (חמדי)

אברהם מהלא

חיים עמראני

סלימאן צבירי (צבירי)

סלימאן חמדי

סעיד דהבאני (דהבאני)

יוסף צבירי (צבירי)

סאלם אהרון (אהרון)

ישראל צבטאני

ישכר? יחיא אכלופי?

סאלם יוסף כלב

חיים בן מ"ו יוסף גרמוזי

יחיא מליחי (מליחי)

יוסף -- סעדיא

נהארי

שלום שלמה מצ'טון

יוסף לוי

סעיד חדאד (חדאד)

שלמה חיים חבשוש (חבשוש)

ניסים סעיד צובלי (צובלי)

סאלם סעיד יחים?

יחיא ן' יוסף קהא

צארם יודא

יחיא שמעון לוי (לוי)

דאוד יוסף עזירי (עזירי)

סאלם עמראני

סלימאן יצחאק

כ. באשי

סעיד בן יוסף טויל (טוויל)

סעיד מוסא רהבי

אברהם יוסף עזירי (עזירי)

יצחק בן אברהם חדאד (חדאד)

יחיא יוסף וחבי

סאלם דהבאני (דהבאני)

אברהם חמרי (חמרי)

חיים גראסי (גראסי )

סאלם קירה

אברהם עמר

חיים בראם מזעקי

סאלם נדאף (נדאף)

אברהם סעיד

שלמה חמרי

משה בן סעדיא דמתי? דנתי?

סאלם מוסא עזירי

אברהם בן סעדיא שהב (שהב)

דוד קרואני

יחיא בן אברהם

יוסף עזירי

חיים יוסף חבשוש (חבשור)

יודא האדון אכלופי (אכלופי)

שלמה יחיא קנדיל (קנדיל)

חיים יוסף עראקי כ"ץ

סאלם יחיא קנדיל (קנדיל)

יוסף האדון חמאמי (חממי)

יוסף משה עזירי

אברהם יחיא שעתל

יודא סעיד האם? חאם?

יוסף מוסא טויל

סלימאן בן יוסף מצ'מוני

מוסא בן לוי חמדי (חמדי)

יוסף בן יחיא גמאל (גמאל)

מוסא אכלופי (אכלופי)

שלמהיוסף עראקי כ"ץ (כץ)

סעיד חבארה (חבארה)

יחיא כלב

יעיש חמדי

סאלם כהן

אברהם דוכאן?

יחיא נאימה (נאימה)

יוסף צאלח רדאעי (רדאעי)

שלום עמר (עמר)

סאלם מחבוב (מחבוב)

אהרן שריאן

אהרן ב"ר שלום מסעוד

חיים סלימאן יאגעי (יאגעי)

יוסף שלם עצבה

סעדיא כהן

חיים קלזאן? קלואן?

יעיש דוד גמל

יוסף יחיא חמאמי

יחיא יוסף חמאמי

סעדיא מזרחי (זרחי)

דאוד מעלם (מעלם)

יודא ושצ'י

מנחם עזירי

יוסף בן סעיד (סעיד)

ישראל נקאש (נקאש)

יחיא שרעבי (שרעבי)

שלמה בן יוסף חאזי? האזי

עואץ' סעיד דחוח

אהרן ימני (ימני)

סאלם ימני

אהרן כהן (כהן)

יחיא גבאלי

אברהם יחיא

אברהם מחפוץ (מחפוץ)

יוסף יעקב טוילי

אהרן כ'לף

יעיש ג'ראסי (ג'ראסי)

מאיר יצחאק

יחיא שלמה עראקי

סעיד שריאן (שריאן)

סעיד אפרים

יחיא דוד קרואני

דוד מנחם עזירי

חיים בן סעדיא דמתי

חיים זקן (זקן)

פנחס נדאף (נדאף)

שלמה ימני

חיים שרפי (שרפי)

דוד סייאני

סאלם לוי

סעיד נחום

יחיא דמתי (דמתי)

יחיא כהן

סאלם יחיא לוי

סאלם וקשי (וקשי)

שלום טובי (טובי)

יוסף טובי

יחיא טובי (טובי)

שלמה טובי

שמואל ערוסי

אברםה תאם

יחיא שליט (שליט)

יודא שאער

יחיא חדאד (חדאד)

עואד חגבי (חגבי)

ראובן נדאף (נדאף)

אהרן חמדי

אברהם קהלאני (קהלאני)

שלמה כלב (כלב)

יחיא עבאהל

אברהם חדאד (חדד)

סאלם קהא

סעדיא בן שלום עמראני (עמראני)

יחיא עבאהל

שמעון סעדיא עמראני (עמרני)

שלמה בן סאלם מחפוץ'

חיים גרמוזי

אהרן סעדי נהארי

משה מליחי (מליחי)

חיים שריאן

שלום אהרן אחסן

שלום בן אהרן כ"ץ

יודא יוסף כהן (כהן)

דוד עזירי

סאלם ערוסו

שמעון עראקי כ"ץ

שכר צבטאני

סאלם ג'ראסי (ג'ראסי)

יחיא שהב

מנחם ירימי

סאלם יודא כהן (כהן)

סעיד קארטה

סלימאן טביב (טביב)

אברהם דהבאני

ניסים חבשוש

סאלם שעתאל

סאלם דוד גמאל

חיים ערשי

חיים רצאבי

יחיא אברהם ג'יאח

אברהם בן אברהם ענזי

יחיא בן יחיא אהגרי? אהנרי?

סאלם שכר ירימי

יוסף דאד

יחיא בן חיים הלוי

יחיא חיים אלערוסי

סאלם יצחק מצ'מוני

שמעון יוסף גוזי

דאוד סעיד קפרי

דוד עוא'ץ חאזי

יודא בן יוסף חאזי

שמואל חבשוש

סלימאן ג'יאת

סאלם זאיד

סעיד אהרן אחסן עמנואל ערוסי (ערוסי)

סאלם יחיא ערוסי

שמעון חמדי

דאוד צארם

חיים קצ'אעי

חיים תאם

סעיד צבירי

יחיא אהרן דאר

חיים מחפוץ

אברהם צלאח

יחיא ג'יאת

יחיא מחפוץ

מוסא אברהם יאוד?

אברהם קירה

חיים שריאן

סלימאן צפירה

אברהם חמדי

יוסף יודא צארם

עזרי דהבאני (דהבני)

יחיא ן' י. שמואל

אברהם סעד אכלופי

סעיד בן סאלם עמראני (עמרני)

יוסף שעיר מצמוני

צארה סאלם יאוד

סלימאן אברם יאוד

יחיא סעד חימי

סלימאן שרעבי

סאלם שרעבי

יחיא ערוסי (ערוסי)

יוסף חמאד? חאסר?

אברהם פנחס

יוסף שאער

יחיא חמי

יוסף טוילי

אברהם זאיר

יחיא מהלא

שמואל עצבה

מוסא עזירי

אהרן הבה

סעיד ריעאני

יוסף חיים רצאבי (רצאבי)

סלימאן שריאן

חנניא כהן

שמעון חראזי

מוסא אגסי?

שמואל דהבאני

סעיד שאול

חיים קלזאן

סאלם שיך

שלמה חאזי

יחיא דוד מעוצה

יוסף קרואני

חיםי דהבאני

עמיאל נדאף

יוסף ן' סאלם

יחיא ן'

יחיא גבאלי

אשר יוסף חבשוש

חיים יודא ושצ'י

מוסא הארון רחבי

מוסא ן' אברהם יאוד

חיים שלמה עראקי

שברי יצחאק

אברהם בוסאני

חיים סרי? פרי?

יעיש קצאעי

יוסף תאם

חיים כלף

באלם עראקי

יוסף כלב

יוסף צבטאני

יעיש נדאף

האדון? קאראה

סעיד דמארי

יוסף ינאעי? יגאעי?

יחיא גרמוזי

יוסף צהארי

יחיא ו' יחיא חימי

יוסף בכה"ר סעדיא צפירה

סאלם הארון שהב

יוסף הארון שהב

שמעון גמאל

יוסף דמתי

יחיא קנדיל

אהרן כהן

דאוד סעיד

שמואל עראקי

עזרי יוסף כהן

יחיא מווקי

סלימאן רצאבי

ישראל מווקי

לוי ערוסי

סאלם משרקי

ראובן שאער (שאער)

שלמה סידי

סלימאן קצאעי

אברהם גבלי

חיים אפרים

שמעון טביב

יחיא עראמי

חיים לוי

אברםה מדעי

סאלם יוסף כהן

הארון עראקי

סעיד ימני

יודא יגאעי

יחיא אברהם

חיים קהא

יחיא אהגרי

שלמה סעדיא מזרחי

מוסא בן סאלם שהב

סאלם יחיא עזירי

יעקב סעיד חצני

מנחם יחיא נקאש (נקאש)

אברהם לוי והב

יודא אברהם צארם

ראובן מגילה

מאיר מזרחי

יחיא ן' אברהם יאוד

צלח ן' דוד גבלי

יחיא ן' יחיא גמאל

יחיא סרי

יוסף גמאל

יוסף רחבי

חיים חמאמי

אברהם שרעבי (שרעבי)

יחיא דהבאני

ניסים כברה

אברהם רצאבי

משה רצאבי

מאיר כלב

יוסףך שעתאל

סאלם חים כהן

רחמים עראקי (עראקי)

סעדיא אכלופי חיים דחבאש

יחיא סלימאן טביב

אברהם אהנרי

יחיא הארון

שלום חמדי

שוכר כהן

שכר ן' סאלם צאלח

יחיא קרואני

יחיא נקאש

סלימאן חבשיש

יודא המרי

שמואל רחמאני (רחמני)

מאיר חנניא כהן

יחיא נדאף

יוסף טביב

סלם גמאל

בן ציון גמאל

חיים חמדי (חמדי)

מעיר שהב

יוסף האם

מוסא קלזאן

סלם רחבי

יחיא וקשי

יחיא עזירי

מעיר מוסא

חיים שעתאל

הארון רנה

אברהם מדינה

יוסף גיאח יעיש דנחי

יוסף מרי (מרי)

סעיד קהא

יצחק יגאעי

חיים ערוסי

יחיא סלימאן אלפצל

שלמה נדאף (נדאף)

ח' שפעבי

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.