ראשי תיבות

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
תוכן דף זה נכתב במקור עבור פורום שורשים משפחתיים על ידי חברי הפורום: שטמון, שרה המל.

שני מגזרים ידועים בשימוש שהם עושים בראשי התיבות. המגזר הצה"לי, והמגזר הרבני. צאו וראו עד כמה שפר חלקנו, הדור השני או השלישי לתקומת ישראל, שיש לנו מקסימום חייל אחד או שניים בשושלת, ורובנו עוד זוכרים את ראשי התיבות הצהליים על בורים מהשירות הסדיר. עד כמה ייגעו נכדינו ונינינו שנוסף על ראשי התיבות הרבניים שבהם יצטרכו לחטט כמימים ימימה, יצטרכו גם לפענח את ראשי התיבות הנוגעים לסבא של סבא שהיה מג"ד בחטמ"ר…

מכל מקום, כל המקורות הרבניים (ובמיוחד העתיקים יותר, וונדר המקפיד על שימורה של השפה הרבנית כפי שהיא מופיעה במקורותיו) משתמשים באין ספור ראשי תיבות שייראו זרים למי שנפגש עם הנושא בפעם הראשונה. אז הנה כמה פירושים, רק בשביל להקל קצת על הקריאה.


קפצו לאות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת


א

אדמו"ר אדוננו מורנו ורבנו
אאזמו"ר אדוני אבי זקני מורנו ורבנו
אב"ד אב בית דין
אבד"ק אב בית דין דהקלת
אבדק"ק אב בית דין דקהלת קודש
אבר"ך אב בחכמה ורך בשנים
או"א אחד ואחד
א"ז אבי זקני
אח"ז אחר זה
אי"י אברהם יצחק יעקב
אכיר"צ אמן כן יהי רצון
א"מ אבינו מלכנו
א"ס אמן סלה

ב

בבג"צ בבוא גואל צדק
בהג"מ בן הגאון מורנו
בהה"ק בן הרב הקדוש
בזה"ל בזו הלשון
בחי"ד בחתימת יד
בככ"י בישועת כל כלל ישראל
בלצ"ג בלי צער גדול
ב"מ ברית מילה
בנש"ק בנן של קדושים
ב"ע בשר עוף
בע"ח בעל חוב
בעש"ט בעל שם טוב
ב"ק בני קדושים
בק"ר בני קדושים ורבנים
ברפו"ש ברפואה שלימה
בש"ט בשורות טובות

ג

ג"כ גם כן
ג"פ ג' פעמים
ג"ח גיבור חזק

ד

דהע"ה דוד המלך עליו השלום
דל"ב די לחכימא ברמיזא
דומ"צ דיין ומורה צדק
דו"ש והצ"ל כ"ה דורש שלומכם והצלחתכם כל הימים
דפת"ח דברי פי חכם חן

ה

האוה"ח האור החיים
הגה"ק הגאון הקדוש
הגרי"ש הגאון רבי יוסף שלום (אלישיב)
הי"ד השם יקום דמם
הכו"ח הכותב וחותם
הה"צ הרב הצדיק
הרה"מ הרב המגיד
הרה"צ הרב הצדיק

ו

וד"א ועד ד' הארצות
ויר"צ ויהי רצון
ולמעש"ט ולמעשים טובים

ז

זוו"ר/ש זווג ראשון / שני
זיע"א זכותו יגן עלינו אמן
זל"ז זה לזה
זמ"ז זה מזה
זצוקללה"ה זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא
זקה"ם זרע קודש הם
זש"ק זרע של קדושים

ח

ח"כ חתן כלה
ח"צ חכם צבי

ט

ט"ז טורי זהב

י

י"א יש אומרים
יו"ח יוצאי חלציו
יוצ"ח יוצאי חלציו
יר"צ יאר צייט
ינה"ק יין, נר, הבדלה, קידוש

כ

כ"א כל אחד
כב"ב כל בני ביתו
כד"ש כל דבר שורש
כ"ה כל הימים
כו"ח כתיבה וחתימה
כט"ס כל טוב סלה
כמי"ב כמותו ירבו בישראל
כש"ת כבוד שם תורתו

ל

לאריוש"ט לאריכות ימים ושנים טובים
לברה"ג לבריאות הגוף
למעש"ט למעשים טובים
לענ"ד לעניות דעתי

מ

מ"ג מכתב גדול
מהר"ל מורנו הרב ליווא
מהר"מ מורנו הרב מאיר
מהרש"א מורנו הרב שמואל אידלש
מהרשי"ק מורנו הרב שמואל יהודה קצנלנבויגן
מהרש"ל מורנו הרב שלמה לוריא
מוח"ז מורי חותני זקני
מוצי"ט מוצאי יום טוב
מח"ס מחבר ספר
מ"מ מגיד מישרים
מנו"כ מנוחתו כבוד
מנ"י מן נצר ישי
מעב"ק מעלה בקודש

נ

נבג"מ נשמתו בגנזי מרומים
נו"ב נודע ביהודה
נלב"ע נפטר לבית עולמו

ס

סג"ל סגן לוי

ע

עה"ח על החתום
עכ"ז עם כל זה
עהש"נ עובד השם נאמן
עכלה"ק עד כאן לשון הקטן
עכ"פ על כל פנים
עמלפ"ר (שלא) על מנת לקבל פרס
עחה"ס ערב חג הסוכות

פ

פא"פ פנים אל פנים
פו"מ פרנס ומנהיג
פ"ק פוסט קארד (גלויית דואר)
פ"ש פרישת שלום

צ

צרה"ח צרור החיים

ק

ק"ק קהילת קודש

ר

ראב"ד ראש אב בית דין
ר"מ ריש מתיבתא
רמ"א ר' משה איסרליש
רמב"מ ר' משה בן מימון

ש

ש"ב שאר בשרי/בשרו
שו"ת שאלות ותשובות
שו"ב שוחט ובודק
ש"כ שפתי כהן
של"ה שני לוחות הברית
שלה"ק שני לוחות הברית הקדוש
ש"צ שליח ציבור
ש"ק שערי קדושה, שבת קודש

ת

ת"א תמונת אות
תהמת"י תחיית המתים
תו"מ תורה ומצוות
תומ"י תיכף ומיד
תח"ג תשועות חן גדול
ת"כ תקיעת כף
תנצב"ה תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
ת"ת תומכי תמימים / תלמוד תורה


קישורים חיצוניים