רשומות שינויי שם בעיתון ה'פלסטיין גאזט' (1922-1948)