רשימה מאוגוסטוב, פולין - 1890

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מאוגוסטוב Ogustow, פולין - 1890 מתוך הספר: דובער ב"ר צבי הורביץ, מפיק מרגליות, ווילנא , תרנ.


(9 שמות)

השמות

קלויז חסידים

צבי הירש ראצקאווסקי (רצבקובסי)

שלום שכנא ב"ר מאיר מגיד (שכנא)

משה ב"ר שלמה גבאי דקלויז דח' מקרא

קלויז רחוב גשר ח' עין יעקב

קלויז דרחוב הארוך בהמ"ד הגדול

קלויז חברה תורה ע"י הגבאי

דוד ב"ר אלי' דובאווסקי (דובובסקי)

קלויז חברה חיי אדם

קלויז חברה קדישא ע"י שכנא קאסטרינסקי (קסטרינסקי)

ישראל ב"ר שמואל סטאלאווסקי

שרגא ב"ר שמואל סטאלאווסקי (סטלובסקי)

יצחק חייט ניימן (ניימן)

אברהם דוד ב"ר משה ניזניצקי (ניזניצקי)

יעקב דוב ב"ר חיים מעיר נאווסקי הסמוך לרייגארד

כפר בארשיצקי