שלחו מייל ל- emailwikigenia@gmail.com כדי להירשם לאתר כדי לערוך

רשימה מאודסה, אוקראינה - 15/10/1899

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מאודסה, אוקראינה - 1899 מתוך עיתון המליץ.

רשימת נדבות מבית החולים "העברים" באודסה.

מ. יחזקאל גינסטלינג

(25 שמות)

השמות

זיגפריד ואי

אברהם צדיק (צדיק)

יחזקאל גינסטלינג (גינסטלינג)

צבי ליטוואק (ליטבק)

אהרן מוכאר

צבי טראכטענבערג (טרכטנברג)

משה בערעסטיצקי (ברסטיצקי)

חיים חיימאוויטש (חיימוביץ)

משה אפטעקער (אפוטקר)

צבי שניידר (שניידר)

משה אנגירט (אנגרט)

ליבע לאנדעסמאן (לנצמן)

מנוחה פארקסמאן (פרקסמן)

חוה קאפיליוש (קפילוש)

חסי יתום (יתום)

טוביה לעבין (לווין)

אברהם בריק (בריק)

אליעזר רעזניק (רזניק)

יוסף קאפלאן (קפלן)

צארנע ליפשיץ (ליפשיץ)

מאהלי בויהאלץ (בויהלץ)

ליבע זייפערט (זייפרט)

ליב בומאושניק (בומאושניק)

תמר קאניווער (קנייבר)

יוסף פיקילעס (פיקילס)

אנשים שוניםהסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.