רשימה מאוסטרוה, אוקראינה - 1850

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת פרענומעראנטן מאוסטרוה (אוסטרהא ביידיש), אוקראינה - 1850 - מתוך הספר:אברהם בר גוטלובר, הנצנים, ווילנא, תרי.


(10 שמות)

השמות

אהרן דליאון (דליאון)

שואל הארנשטיין (הורנשטיין)

מאיר זוסמאן (זוסמן)

מ"ז טאדריש (טודריש)

פנחס יאניבר

הירש ירחמיאלוויטש (ירחמיאלוביץ)

ר"ג לאשטשיבר (לושטשיבר)

זיסקינד לעווין (לווין)

דוב פינקילשטיין (פינקלשטיין)

ישעיה שיפער (שיפר)