רשימה מאורדאה, רומניה - 1820

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה (פרענומעראנטן) מאורדאה (גראסווארדיין) Oradea Mare שברומניה מתוך הספר: מוסדות תבל, דוד בן מאיר הכהן מפריזענהויזן, וינה 1820.

(16 שמות)

השמות

הגאב"ד יוסף נ"י

ר' אברהם סג"ל (סג"ל)

ר' לוי בה"ש

ר' וואלף טעריע

ר' מאיר כהן (כהן)

ר' משה גראס (גרוס)

ר' אברהם קורלענדר (קורלנדר)

ר' אלי' וואלף בהר"ץ

ר' אהרן מתתי'

ר' חיים באראד

ר' שמואל מ"ס סג"ל (סגל)

ר' ישראל משה

ר' הירש סג"ל (סגל)

ר' מרדכי פאפא ג"פ (פפה)

ר' איצק וואלף וויס

ר' משה שטיין