רשימה מאיזפוט, לטביה - 1876

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת תורמים מאיזפוט Aizpute (האזענפוט ביידיש) שבלטביה שנת 1876 - פרענומעראנטן מתוך הספר: נאום דוד-חלק שני מחבר שלום דוד מאירוביץ, ב"ר מאיר, ווילנא, תרל"ו.


(30 שמות)

השמות

חברה תהילים שני זאץ

פייוויל יאבעס

אליעזר בר מאיר

מרדכי ב"ר יעקב פייגיל (פייגיל)

חייקיל ב"ר ישעיה כ"ץ (כ"ץ)

אליה הערצענבערג (הרצנברג)

אברהם מיכעלזאהען (מיכלזון)

מאיר לוטרון (לוטרון)

יוסף אלשואנגער (אלשונגר)

הונא

אברהם ליב ב"ר דניאל

משה אלי בהרב ר' נתן

בצלאל ציפערט (ציפרט)

שעפטיל ניטעלזאהן (ניטלזון)

יוסף גרינפעלט (גרינפלט)

טוביה מיכעלסאהן (מיכלסון)

אלי' קירסנער (קירסנר)

שלמה ב"ר משולם טרעמבי (טרמבי)

יצחק בערניץ (ברניץ)

ה' נטענזאהן (נתנזון)

מאיר מיכעלסאהן גבאי דבה"מ

טוביה ב"ר מאיר מיכעלסאהן (מיכלסון)

אברהם לוי (לוי)

שלמה פאגיל (פגיל)

משה קירסנער (קירסנר)

דוד ליב

אהרן שלמה מיכעלסאהן (מיכלסון)

יצחק אזארעץ (אזוארץ)

אברהם ב"ר יונה

חייקיל ראפעפארט (רפפורט)