רשימה מאיידין, טורקיה, 1/01/1879

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מאיידין (Aydin ;Aidin) שבטורקיה שנת 1879 מתוך עיתון Bulletin de l`Alliance Israélite Universelle.

(35 שמות)

השמות

Aboab Elia et Isaac (אבוהב)

Abzaradel Elia (אבזרדל)

Albagli Behor-Jacob (אלבגלי)

Albagli Behor et Rabbeno (אלבגלי)

Barki David (ברקי)

Barki Josue (ברקי)

Barki Raphael (ברקי)

Benyaker Behor-Haim (בניקר)

Cadranel Judah (קדרנל)

Dalba Joseph (דלבה)

Ganon Nissim (גנון)

Gategno Benjamin (גטניו)

Hazan Joseph (חזן)

Hodara Elia (הודרה)

Houli Jacob

Leon Raffael-Rahamim

Levi David Levi Elfa (לוי)

Levi Juda (לוי)

irdjan Behor-Haim (אירדיאן)

Moron Hmai (מורון)

Moron Michael-Moise (מורון)

Moron Natan (מורון)

Nahum Behor-Jacob (נחום)

Navarro Behor et Daniel (נבארו)

Navaro Isaac (נבארו)

Nehamot Yomtob (נחמות)

Pessah Salomon (פסח (שם משפחה))

Rosanes Moise (רוזנס)

Saul Abraham (שאול (שם משפחה))

Saul Josue (שאול)

Saul Raphael (שאול)

Saul Salomon (שאול)

Sonsol Behor-Moise (סונסול)

Sonsol Jacob (סונסול)

Soriano Moise (סוריאנו)


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.