רשימה מאיספהן, איראן - 1/01/1913

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מאיספהן Isphan, איראן שנת 1913 מתוך Bulletin de l`Alliance Israélite Universelle עמוד 258

(59) שמות)

השמות

Abraham David Benj (בנז')

Abraham Rephua Kachi

Brasseur

Chalom Nissan (ניסן)

Chimon Samuel

David Abraham

Davis Isaac

Elazar Gabbay (גבאי)

Elazar Hadji Yehazkel

Elazar Rubin Bana (בנה)

Ezra Adji Acher

Ezra Mordecai עזרא מרדכי

Adji Eliaou Rahamim (הדג'י)

Hadji Khodadad Haim

Hadji Moche Afraim

Hadji Mordekai Yahazkel

Hai Moche חי משה

Haim Joseph חיים יוסף

Haim Yehazkel

Hakim Aaron

Heskia Isaac

Heskia Mordecai

Isaac Abraham Zacai (זכאי)

Isaac Moche

Isaac Moche Dardachti

Isaac ?Mochia Mollah

Isaac Rahamim

Israel Rahamim

Jacob Abraham Yehudai

Jacob Joseph Menache

Joseph Haim

Joseph Samuel Chimon

Joseph Yadegar (ידגר)

Joseph Yair Yechaaya

Juda Gabbay (גבאי)

Juda Haim

Juda Mordecai

Lazare Albert

Levine

Meir Adji Yehazkel

Meir Haim

Meir Mollah Abrraham

Meir Mollah Isaac

Mochya Moche Lardachty? (לרדשתי)

Mollah Rabbi Moche

Mordecai Mattatya Dardachti (דרדשתי)

Nissan Jacob - Bar Chevagh

Rabbi Abr Mollah Yehudai

Rahman Haim Lardachty (לרדשתי)

Sadegh Kehan (כהן)

Salomon Mordecai

Samuel David Elazar

Samuel Haim Atar (עטר)

Sion Adji Abraham

Yechaya Abraham

Yechua Samuel Israel

Yedidya Hezkia

Yehezkel Matatya Lardachty (לרדשתי)

Yohanan Lalezar

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.