רשימה מאניקשט, ליטא - 13/09/1871

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מאניקשט Aniksht ; Anykščiai שבליטא שנת 1871 מתוך עיתון המגיד - Ha-Magid.


(41 שמות) האוספים: סענדער טרויב, ישראל שיינזאהן (שיינזון) ושמות נוספים

השמות

משה מאיר מגיד (מגיד)

רעיתו חיה מגיד

יצחק מגיד ורעיתו ראשע מינא (מגיד)

חיים יאקאבזאהן רעיתו פיגא (יעקבזון)

אהרן שלמה זרחי עם רעיתו (זרחי)

ישראל משה לוריא (לוריא)

יוסף לעוויט (לוויט)

יאקאב ויינשטיין (ויינשטיין)

יהודה גען ורעיתו

דבורה ראבינאוויץ (רבינוביץ)

אברהם טרויב

נטע טרויב (טרויב)

דובער לעוויט (לוויט)

מפלאי


שמות נוספים:

הרב הגאון משה יואל גוריין

אברהם אבא לעווי (לוי)

אברהם קאדישעוויץ (קדישביץ)

אהרן טרויב (טרויב)

איטה דבורה

אליעזר ב"ר קויפמאן (קויפמן)

דובער פאנאווקי

זלמן יאחעל

זעליג מאטראסקין (מטרוסקין)

זלמן ב"ר אברהם

חיים ב"ר יהודא

ישראל שיינזאהן (שיינזון)

יהודא שטערען (שטרן)

יצחק אייזיק טרויב

יהודא סג"ל

יוסף קלאצקא (קלוצקה)

יחזקאל בר"מ

ליב שור ואמו (שור)

ליב בערעשטיין (ברנשטיין)

מאיר קאדישעוויץ (קדישביץ)

נפתלי ב"ר יהודא

עזריאל זיו

פישל קאדישעוויץ (קדישביץ)

שמואל יעקב גען (גן)

שמעון שיינזאהן (שיינזון)

אברהם אבא מאשפאל

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.