רשימה מבוטושאן, רומניה - 1/01/1868

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מבוטושאן Bottuschan (בצרפתית) שברומניה שנת 1868 מתוך עיתון Bulletin de l`Alliance Israélite Universelle עמוד 143.

(45 שמות)

השמות

Abramowicz Josef (אברמוביץ)

Barad Moise et Jacob (ברד)

Baraw ?afne (ברוו)

Britwitz Meir (בריטוויץ)

Chalfon Raphael (חלפון)

Fischman Wolf (פישמן)

Flachs Baruch

Fokschaner Chajim (פוקשנר)

Goldschlaerger Mendel (גולדשלרגר)

Henelis Susse (הנליס)

Jurist Samuel (יוריסט)

Klarfeld Marcus (קלרפלד)

Kolmear Samuel (קולמר)

Kramar Manuel (קרמר)

Kronberger Ephraim (קרונברגר)

Lebel Joel (לבל)

Lebel Marcus Leib (לבל)

Leiserowicz Moise (לייזרוביץ)

Luwisch Michel

Mizes Chajim (מיזס)

Mondlicht Dr (]מונדליכט)

Muchnblatt Jacob (מוכנבלט)

Nesses Samuel (נסס)

Orenstein Mendel (אורנשטיין)

Politzer Maier (פוליצר)

Rawer Leib (רוור)

Rubenstein Moise (רובנשטיין)

Rubenstein Salomon (רובנשטיין)

Schafferman et Kaner (שפרמן)

Schapire David (שפירא)

Schart Joseph David (שרט)

Schlesinger aine (שלזינגר)

Schwarz Hirsch (שוורץ)

Segal Abr. Natan (סגל)

Speier Chajim (שפייר)

Speier Joseph

Tauber aine (טאובר)

Tauber Schalom Rabbin (טאובר)

Tirer Leib (טירר)

Weschsler Gedale (וקסלר)

Weisselberg Isaac Hirsch (ויזלברג)

Weiser Marcus (וייסר)

Weisman Moise (וייסמן)

Zalkowicz Yechiel (זלקוביץ)

Zwecker Isaac

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.