רשימה מבוצ'אץ', אוקראינה - 25/01/1900

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת תורמים ונדרים מבוצ'אץ' שבאוקראינה שנת 1900 מתוך עיתון המגיד שנת 1900. (39 שמות)

השמות

 • סטוד. אשכנזי (אשכנזי)
 • הירש בלטרניך (בלטרניך)
 • זנוויל בעוים
 • סטוד. בעזען
 • ראובן דוד ברנד (ברנד)
 • יעקב גראספעלד (גרוספלד)
 • שמואל דוד הולנדר (הולנדר)
 • יצחק היילבערג? חיילבערג (חיילברג)
 • שאול העללרייך (הלרייך)
 • ע"י יואל הרזס מקעיו"כ בביהמ"ד
 • מיכאל וועקסלער (וקסלר)
 • יונתן וועקסלער (וקסלר)
 • אחיועד וויצינגער (וויצינגר)
 • חיים וויצינגער (ויצינגר)
 • אלעזר זעלצער (זלצר)
 • הישר זעלצער (זלצר)
 • ישראל ליטמאנן (ליטמן)
 • משה ליטמאן (ליטמן)
 • זעליג מעססינגר (מסינגר)
 • ברוך ניססנבוים (ניסנבוים?)
 • יקעל ספאדניק (ספודניק)
 • ע"י ה"ר אליה עהרע
 • וואף עדלשטיין (אדלשטיין)
 • המאסף מרדכי עהרע
 • אפרים פוקס (פוקס)
 • חיים פאפער (פופר)
 • יעקב ליב פפעפער (פפר)
 • יעקיל פערנהאף (פרנהוף)
 • לייב פערנהוף (פרנהוף)
 • משה קיססיעל (קיסיאל)
 • אביש ראזענבערג (רוזנברג)
 • יוסף ראזענבערג (רוזנברג)
 • אביש שטערן (שטרן)
 • . ח. שטערן (שטרן)
 • יוסף שטערן (שטרן)
 • יושיע יצחק שטערן (שטרן)
 • ישראל פייבוש שטערן (שטרן)
 • אברהם יצחק שריטטליך
 • יוסף ברך שפירא

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

 • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
 • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
 • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
 • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.