רשימה מביאליסטוק, פולין - 1880

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מביאליסטוק (ביאלישטאק) שבפולין שנת 1880 מתוך הספר: משה בן נחמן קרינס, אהל משה, וילנה, תרם.


(18 שמות)

השמות

הג' ר' אברהם הארדעצקי (הורדצקי)

הר' אברהם צבי יפה (יפה)

הג' ר' בנימין זאבלודווסקי (זבלודובסקי)

הרב הגדול ר' דוד אברהם קעמפנער (קמפנר)

הרב הגדול ר' אברהם פרידלנאד (פרידלנד)

הרב המפורסם ר' יחיאל דוד וואלקאוויסקי (וולקוביסקי)

הרה"ג המפורסם ר' דוד גארדאן (גורדון)

הרה"ג ר' מרדכי ארי' רוניוויצקי (רוניביצקי)

הרה"ג ר' משה ראזינטאהל (רוזנטל)

הרה"ג ר' מרדכי יחזקאל ארקן (ארקן)

ה"ר מרדכי שמואל פריידין (פריידין)

הרב המפורסם לגאון ר' מאיר שמחה הכהן (הכהן)

הר' סנדר מעדאווניק

הרה"ג המפורסם ר' שלמה באריש (בריש)

הרב המפורסם לגאון ר' שמואל ליפשיץ (ליפשיץ)

הרה"ג ר' שמואל קאמינקע (קמינקה)

בהמ"ד הגביר רחוב וואשליקאווער

בהמ"ד של הרב ר' יחיאל נעכעס (נכס)

בהמ"ד הגדול דרחוב גרין

בהמ"ד דחברה שס