רשימה מביאליסטוק, פולין - 7/07/1903

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מביאליסטוק שבפולין שנת 1903 מתוך עיתון הצפירה.

(26 שמות)

השמות

מ"מ שניידער ממנין בית מנחם:

א. גאלדבערג (גולדברג)

מ"מ שניידער (שניידר)

ב. בעזפאלציק (בזפולציק)

יוסף מענקעס (מנקס)

יעקב מענקעס (מנקס)

מ"מ בינדער (בינדר)

נחמי' לוזאנסקי (לוזנסקי)

צבי מענקעס (מנקס)

ח. אייגסמאן (אייגסמן)

מ. סמורלא?

מ"מ רייגראצקי (רייגרוצקי)

דוב בראנעהאלץ (ברנהלץ)

י. גוטמאן (גוטמן)

י. עפשטיין (אפשטיין)

א. ליעווארדערשטיין

י. ווינטשיין (ויינשטיין)

י. בכרך (בכרך)

ח. ר. מרקוס (מרקוס)

ח. גרינגאז

שבתאי הכהן (הכהן)

מ. יאווער

ב. מענקעס

י. סאקאלסקי (סוקולסקי)

מ. סוקעניק (סוקניק)

ליפא סוקעניק


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.