רשימה מביירסדורף, גרמניה - 1841

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מביירסדרוף Baiersdorf שבגרמניה מתוך רשימת פרענומעראנטען - ספר מקור חיים: מרקוס היימן סליסברג, קהלת מוסר השכל, לשמוע ליראה ולעבודה ולשקוד יום יום דלתי התורה, להרברגר, 1841.

10 שמות

השמות

געברידער זעליגמאן (גברידר?)

גאטטליעב פראגהיימר (גוטליב)

וואלף ליכטענשטעטער (ליכטנשטטר)

הענלי ווייל (וייל)

זלמן פראנק (פרנק)

יהודה ליב כהן פו"מ

יאקב דארמיטצער ()דרמיצר)

ליפמאן בער פייסטמאן (פייסטמן)

לעקיש אויב

מאיר ליב מערצבאכער (מרצבכר)