רשימה מבירות, לבנון - 19/06/1903

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת תורמים מבירות שבלבנון מתוך השקפה (כתב עת)

הכסף נאסף על ידי האחים משה ואברהם אלשטיין


(111 שמות)

השמות

האדונים עזרא אנזרוט

יצחק מען

מארגינשטרן (מורגנשטרן)

חיים א דאנא

חיים מראד דאנא

סלים בנימין חיט

האחים אלשטיין

האחים אנריקס

ווילאם גרינברג

אברהב מנאהין

אהרן סאלאטין

בן ציון מויאל

ששון פרחי

ניסים סאגט

שלמה ליכשטיין

משה ברזל מצפת

יוסף טירקל

רוזינצוויג טוטא וששון (רוזנצוויג)

האחים עבדי

האחים חכים

האחים חלפון

וינטורה בן חיים

ניסים גאדא

דאמאזאדיקו

מאיר אנז'יל

יוסף רוזפלד

אליהו אחביט

י' פרידמן

האחים רבינוביץ

האחים זילבורג

משה אהרן ידיד

שמעון מוגרבי

יחיה פרחי

דוד חיט

יצחק טליא ובניו

יוסף גאדא

האחים צרור קרמר

בראטשינר

יהושוע יעקבזון

אלטר צבי דוד וינסל

יאודה

טוטאון

רחמים דאנא

דוד יהושע

חיים פיקיי

אדולף ראזנקרא

נתן ברקוביץ

בעריש וויטליס

דוד ראמיגר (רומינר) מצפת

חיים ביש

לאוניט

בכור

יצחק פילוסוף

ברוך יוסף לאנדמאן (לנדמן)

אברהם מיר' משה בנימין

נפתלי הירץ שטרנברג

יוסף קיזרמאן (קיזרמן)

משה פרידמאן (פרידמן)

הירש ליב אלברט

אליהו דאנא

יצחק שמואלוביץ

יוסף רול

אברהם חביז

דוד ששון

אהרן פרחי

שלמה הררי

יעקב טבאח

אלקלעי

קליין ניסים בכור

אברהם חיים שו"ב

יצחק סאדיע

יעקב הירשקוביץ

אברהם שאקי

יצחק ביש

שמואל שיינקמאן (שיינקמן)

חאשקי אדלר

גיטל רבינוביץ

בארלניצקי

חיים דוד אפשטיין

שמות נוספים

לאחר משלוח הכסף נוספו עוד תורמים


מרדכי מאלר

בצלאל לאפין מיפו

משה אטיע

זייבא שו"ב

בראטשינר

ישראל איסר שו"ב

הלל ריבלין

אהרן צבי כהן

במשתה של החתן והכלה

הכלה העלמה מרים ב"ר אברהם אלשטין

החתן אהרן ב"ר בצלאל לאפין


החתן והכלה

אבי הכלה אברהם אלשטין

מרדכי גולדברג

יוסף דוד הורביץ

אבי החתן ר' בצלאל לאפין


משה אלשטין

ש.ש בנדרלי מעכו

יהושוע יעקבזון

יהושע אסובצקי

זלמן כהן מיפו

שפירא

יוסף טירקל

יצחק סעדיה

שלום רבינוביץ

חיים דוד אפשטיין

חיים פרץ רבינוביץ

האחים סידי

ברוך יוסף לונדון

י' קיזרמאן

צבי אריה אלברט

מרדכי מאלר

מרדכי זאב אלשטיין

הירשקוביץ

יעקב רובנשטיין

הלל ריבלין


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.