רשימה מבלבירישוק, ליטא - 1861

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מבלבירישוק (באלבירישאק - יידיש) שבליטא שנת 1861 מתוך רשימת התורמים בספר: תאמי צביה בלוך, צבי הירש ב"ר שמעון הכהן קניגסברג תרכא .

(20 שמות)

השמות

הרב ר' שלמה זלמן

ר' אהרן ב"ר יצחק שו"ב וש"ץ

משה אליהו ראזענטאהל (רוזנטל)

ישעיה ב"ר אפרים גאלדבערג (גולדברג)

שלמה דוד גאלדשטיק (גולדשטיק)

משה דוד בערנשטיין (ברנשטיין)

יעקב משה גאלדבערג (גולדברג)

אהרן ב"ר יצחק בער חברה ת"ת

יעקב ב"ר שרגא הורוויץ (הורוביץ)

שמואל גאלדשטיין (גולדשטיין)

שלמה ב"ר ארי' בערנשטיין (ברנשטיין)

דוד ב"ר צבי פערלשטיין (פרלשטיין)

יהושע אליעזר חנוני ?

דוד ב"ר יעקב חנוני

משה צבי ראזענשטיין (רוזנשטיין)

גרשון אליעזר

שמעון כהן צדק (כהן צדק)

יעקב כהן צדק

זאב ב"ר מאיר ליפמאן (ליפמן)

מרדכי לעווינזאהן (לוינסון)