שלחו מייל ל- emailwikigenia@gmail.com כדי להירשם לאתר כדי לערוך

רשימה מברדיצ'ב, אוקראינה - 1850

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מברדיצ'ב Berdychiv (בערדיטשעב ביידיש) שבאוקראינה שנת 1880 מתוך הספר: אברהם בר גוטלובר, הנצנים, ווילנא, 1850.


(114 שמות)

השמות

ר' פ' נ' אוויגדראוויץ (אביגדרוביץ)

יעקב אוירבאך (אוירבך)

מאיר אוירבאך (אוירבך)

יעקב אוסטראווסקי משדה לבן (אוסטרובסקי)

אברהם ארטענבערג (ארטנברג)

חיים אייזענהראט מוואסיקלאב (אייזנהרט)

אברהם ברוינשטיין (ברוינשטיין)

י' י' בערישפאלסקי (ברישפולסקי)

א' א' בערנשטיין מלויצק

בעריש באזילניסקי (בזילניסקי)

יוסף בראנדוס (ברנדוס)

פנחס בערנשטיין (ברנשטיין)

מיכל בריק (בריק)

אליהו ברחץ (ברחץ)

יוסף זאב בראדעצקער (ברודצקר)

יעקב גאלדענבערג (גולדנברג)

בעריש גאלדפארב (גולדפרב)

טוביה גליקמן (גליקמן)

אברהם געלבעק (גלבק)

ר"א גינצבורג מרומען (גינצבורג)

ליב גאלדענבערג (גולדנברג)

דאקטאר גאלינסקי (גלינסקי)

יוסף ליב גרינבערג (גרינברג)

מ"ש גאלדענבערג (גולדנברג)

ישעיה גאריעוו

פנחס גאלזבערג (גולזברג)

ה י. דאברין (דוברין)

צבי העלפמאן (הלפמן)

ח"י העלפמאן (הלפמן)

נפתלי העלפמאן (הלפמן)

אברהם ב הארנשטיין (הורנשטיין)

שלמה הארנשטיין (הורנשטיין)

משה יצחק הארוויטץ (הורוביץ)

לוי הארוויטץ (הורוביץ)

פישיל הארוויטץ (הורוביץ)

בצלאל הימעלפארב (הימלפרב)

קלמן העלד (הלד)

שמואל הירשפעלר (הירשפלר)

יצחק וואלקענשטיין (וולקנשטיין)

דובער וואהלבערג (וולברג)

הענך ווינאגראדאף (וינוגרדוף)

יוסף ווינשטיין (ויינשטיין)

משה בר"ד ווינטרויב (ווינטרויב)

י"ש ווארשאווסקי (וורשבסקי)

ליב זאנהער מוואסילקאב

יודל מאיר זידוועצר

יודל זיידענמאן (זידנמן)

יוסף ז"ק (ז"ק)

אלימלך זאהל (זהל)

ליב זיידענבערג (זיידנברג)

יוסף חינקעס (חינקס)

ה א' חוואטה' ס טוגענדהאלד

הירש טשאצקעס (צ'צ'קס)

ד"ר טראכטענבערג (טרכטנברג)

י"מ טובשנייד?

שמעון יאקעלזאהן (יקלזון)

בונם יאקעלזאהן (יקלזון)

מרדכי יעציס

ליב יאמפאלסקי משדה לבן (ימפולסקי)

אהרן יורש

ניסן יאליסוועטסקי

דאקטאר יאס (יאס)

מנשה לעווענהערץ (לוונהרץ)

בעריש ליסינקער (ליסינקר)

חיים ש' ליבערזאהן (ליברזון)

בצלאל לאשיק (לושיק)

זלמן לעווין (לווין)

ס לאסקין מאומען (לסקין)

מאיר לאציניק (לוציניק)

מ. ליכטענשטיין (ליכטנשטיין)

צבי הירש מאירזאהן מטיקטין

יעקב מאליענבערג

שמואל מאשציסק

משה מרגליות (מרגליות)

יעקב נאטינזאהן מחמעלינק

ר"ב סלוצקי מוואסילקאב

מרדכי סלוצקי מהנ"ל (סלוצקי)

ה. ה. סירקין (סירקין)

יצחק סמאלניק (סמולניק)

מענדל פוקסזאהן (פוקסזון)

י. ל. פעלדשטיין (פלדשטיין)

מיכאל פאלאנסקי (פולנסקי)

חיים פיכטענהאלץ (פיכטנהולץ)

ש"מ פיכטענהאלץ (פיכטנהולץ)

יצחק דוב פליהט

מרדכי פערלס (פרלס)

יוסף צעלטנער (צלטנר)

ניסן ציפרעס (ציפרס)

בער קרעסיס

יוזפא קראפניק (קרופניק)

יהודא קאמינקי

יוסף קויפמאן (קויפמן)

ישראל ליב קראקאווסקי משדה לבן (קרקובסקי)

יעקב דוד קארישינסקי מקיעוו

האחים קאמינקי (קמינקי)

מאטיל קמחי (קמחי)

אברהם ראטההויז

מאיר ראטההויז (רטהויז)

יעקב ראוויטש (רביטש)

הירש ראבינאוויץ

אברהם רויזענשטיין (רוזנשטיין)

ד"ר ראטהענבערג

צבי ראזענטאהל (רוזנטל)

ד"ר ראטהענבערג ב' (רוטנברג)

לעאן ראפאפארט (רפפורט)

צמח רובינשטיין (רובינשטיין)

אליעזר ראבינאוויטץ (רבינוביץ)

ח"ש שוחהאלטער

דאקטאר ה' שפערלינג (שפרלינג)

משה שטייגראד (שטיינגרד)

וואלף שיפיראוויץ (שיפירוביץ)

חיים שפירא (שפירא)

אהרן נתן שווארצמאן (שוורצמן)

חיים שענבערג (שנברג)