רשימה מברהובה, אוקראינה - 1907

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מברהובה (בערעגסאז ביידיש), אוקראינה שנת 1907 מתוך הספר:אביגדור וינברג, סמיכת נופלים,סיגט, תרסז.

(20 שמות)

השמות

אברהם פוכס (פוקס)

מרדכי ווייס (וייס)

אפרים ווייס (וייס)

אליעזר ציעקער (ציקר)

שלמה שווארץ ׁ(שוורץ)

משה טענינבוים (טננבוים)

שלמה טויב (טויב)

קלמן מאנדעל (מנדל)

דוד מערמילשטיין (מרמילשטיין)

נתן נטע שרייבער (שרייבר)

משה שיינער (שיינר)

זעליג ברוין (ברבין)

דוד בעריש לערענץ (לרנץ)

ליב דאנציגער (דנציגר)

זאב האנאוויטש (הנוביץ)

יעקב דעמביצער (דמביצר)

והב' משה אשר מצאן?

הפנקס שלו

שלמה שווארץ (שוורץ)

שמואל אלטמאן

ליב שטיינבערגער (שטיינברגר)