רשימה מבריסק, ליטא - בית המדרש פייוויל'ס - 3/10/1905

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מבריסק, ליטא - בית המדרש פיוויל'ס - מתוך עיתון הזמן שנת 1905 עמוד מספר: 4.

ע"י פייביל בערלינער


(14 שמות)

השמות

מאיר פייערשטיין (פיירשטיין)

יעקב קאפלאנסקי (קפלנסקי)

ישראל פאדקארנע

מרקיל בערלינער (ברלינר)

מאיר ליכט (ליכט)

אלכסנדר ליכט (ליכט)

אלתר אש (אש)

שמואל מאסטאלאנסקי (מסטולנסקי)

מאסטאלנסקי מפרוזעשאני

חיים האלאדאץ

אהרן כהן (כהן)

שמואל מאיר חיט (חייט)

קלמן יוסף סאמעראנעץ (סמרנץ)

יוסף שמעון ראגאשאזיק (רגושזיק)

יצחק ראקאוו

יעקב אייזענבערג (אייזנברג)

יצחק בערלינער (ברלינר)

פיוויל בעלינער (ברלינר)

גדליהו העכסקאפף

מרדכי ווינשטיין (ויינשטיין)

אברהם דאלינסקי (דלינסקי)

יצחק נוסבוים (נוסבוים)

חיים הולניק (הולניק)


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.