Website "ויקיגניה" is an advertising site,.
and this is not the place to advertise a business..

רשימה מברלין, גרמניה - 11/01/1747

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת קופת הקהל מיום י"א שבט תק"ז 1747 - ברלין גרמניה.


מתוך הספר: אליעזר ליזר ב"ר מאיר לאנדסהוטה, תולדות אנשי השם ופעולתם בעדת בערלין , בערלין, תרמ"ד כולל סדר הרבנים ששימשו בבערלין בתור אב"ד או ראב"ד, מעת היוסדה בשנת תל"א עד שנת תרל"א. בעמוד 45 בקובץ ה-PDF.


(23 שמות)

השמות

משה קליף (קליף)

אברהם הלוי (הלוי)

דוד הנקרא מהערפורט

נפתלי הירש בר דוד פרענער?

ברוך בענריט כ"ץ (כ"ץ)

יהודה ליב הלברשטט (הלברשטט (שם משפחה))

ישעיה הולענרר

וואלף פערשט (פרשט)

הק' יוסף פאלק מהמבורג (פאלק)

זלמן וורבורג (ורבורג)

מאיר גרירץ

אפרים בר"מ

זעליג הילדסהיים (הילדסהיים)

דוד ברוק (ברוק)

משה הכהן מויז (הכהן)

הק' מרדכי בכר"ר חיים שלי"ט

ישעיה קאליש מאמשטרדם (קאליש (שם משפחה))

יעקב קאליש (קאליש (שם משפחה))

מאיר בהר"ר זלמן ה"ש ז"ל

ברוך בענדיט בר"י (בנדיט)

משה הלברשטט (הלברשטט (שם משפחה))

יהודא ליב הלוי (הלוי)

יצחק איצק ריז הסג"ל (הסג"ל)