רשימה מברלין, גרמניה - 1772

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אסיפת הקהילה בברלין שבגרמניה שנת תקל"ב 1772

מתוך הספר: אליעזר ליזר ב"ר מאיר לאנדסהוטה, תולדות אנשי השם ופעולתם בעדת בערלין, בערלין, תרמ"ד כולל סדר הרבנים ששימשו בבערלין בתור אב"ד או ראב"ד, מעת הוסדה בשנת תל"א עד שנת תרל"א.

(60 שמות)

השמות

הק' פייטל ברלין (ברלין (שם משפחה)

הק' איציק ריז סג"ל (סג"ל)

הק' וואלף רינטל (רינטל)

מאיר מינדן (מינדן)

זאב וואלף ברמה"ש

באר פאל סג"ל (סג"ל

יוסף ברא"פ

אייזיק דעסויא (דסויא)

הק' יודא ליב בר

וינשוויג

משה ריז מבערלין (ריז)

משה סג"ל באמבערג (במברג)

דוב בער לוי .(לוי)

הק' יואל נויאן

הק' נתן בר"ל מה"ש (בר"ל)

הק' ראובן בר"מ ציליץ (ציליץ)

הק' יוסף בר"ל עלקש (אלקש)

מאוום רינטל (ריינטל)

פייבל ריז סגל

הק' משה פרענקל (פרנקל)

מאיר פרענקל

משה רינטל (רינטל)

יהודה לוי

נפתלי הירץ רינטל

וואלף מנישטל

מרדכי גומפל מינרץ?

מרדכי פריזאק

הק' יעקב צבי

הק' יוזפא מינרץ

יוסף בר"ש בר"א

הק' זאב וואלף עלקוש כ"ץ ראפפורט

משה אשכנז

אברהם ברו קראטשין (קרוטשין)

דוד כהן

אברהם ברא"ק

נתן כהן (כהן)

הק' זלמן רינטל

הק' יואל במהור"ר ה"ש ז"ל מברלין

הק' צבי הירש בראן?

פתחיה ב"ב צבי סגל

הק' דוד מק"ב

הק' חיים בר"ש ז"ל מלאנצבורג

הק' אהרן ב"כ וואלף מינשטר (מינשטר) הק' שמעון האלי

הק' יוסף בר"ה בר"י

ברוך דעסוי (דסוי)

הק' ליב האלענדר סג"ל (הולנדר)

הק' איציק סג"ל מה"ב

הק' מאיר בלא"א המנוח מה"ו בונם איגר ז"צל

הק' פייבש (פייבל?) מפפד"א

הק' יוסק מהמבורג

הק' אברהם בר"י ברא"ח

הק' משה העלפט

הק' ברוך בר"י עשווא

הק' אורי פייבש בר"ה שליט"א

הק' נפתלי הירש בהרבני מה"ו יוסף פרענקל

הק' יוסף בהמנוח מהור"ר מורי בישיץ זצ"ל מפראג

הק' זכריה ב"כ פייטל יצו

הק' אברהם שטראסבורג (שטרסבורג)

הירץ בינג (בניג)

הק' משה מינדן