רשימה מגאלאץ, רומניה - 1896

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מגאלאץ שברומניה שנת 1896 מתוך הספר: צבי ברגר, אמרות טהורות, שיצא לאור בדרוהוביטש בשנת תרנ"ו.


(18 שמות)

השמות

הרב המפורסם מו"ה ישעיה שפירא (שפירא)

יוסף בויעם (בוים)

מ. זילבערשטיין (זילברשטיין)

ס. טהירער (טהירר)

ל. גאלדענבערג (גולדנברג)

א. לעבל (לבל)

מ. גאלדשטיין (גולדשטיין)

ס. סלגאללער

מאקס ווייסבליטה (וייסבליטה)

א. הארט (הארט)

ה. קריסנאפאלסקי (קריסנופולסקי)

נ. אינזלער (אינזלר)

לעאפאלד פ. פאפפער (פופר)

א. מ שווארץ (שווארץ) ראו - שוורץ

וו. ק. לעווענטאהל (לבנטל)

ס. סאטינאווער (סטינאוור)

גרינצוויג, מורה שפת עבר (גרינצוויג)

ס. ראנקוויטש (קונקוביץ)