רשימה מגדרה, ארץ-ישראל - 3/07/1903

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מהמושבה גדרה, ארץ-ישראל, שנת 1903 מתוך כתב העת השקפה.


(28 שמות)

השמות

האדונים חזנוב (חזנוב)

סיגלויץ (סיגלביץ)

סלם

שיבויץ

אהרונוב (אהרונוב)

שורדלוף

ליבוביץ (ליבוביץ)

פוקס (פוקס)

וייסמן (וייסמן)

פרנק (פרנק)

הורויץ (הורוביץ)

חנקין (חנקין)

דרגונסקי (דרגונסקי)

הגברת רבינוביץ (רבינוביץ)

צירניוסקי (צירניוסקי)

ארשבסקי (ארשבסקי)

הגברת בלטער (בלטר)

יצחק משה חייקין (חייקין)

מילשטיין (מילשטיין)

ויינבוים (ויינבוים)

הגברת מרשק (מרשק)

ריזובסקי (ריזובסקי)

קפלן שו"ב

הגברת ליס (ליס)

ארשנסקי לוי (ארשנסקי)

גיטל חנקין (חנקין)

קפלן יצחק הירש (הירש)

מדליה

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.