רשימה מדמשק, סוריה - 1/01/1886

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
משפחה יהודית בדמשק

רשימה מדמשק Damas (צרפתית) שבסוריה שנת 1886, עיתון Bulletin de l`Alliance Israélite Universelle

(88 שמות)

השמות

Abadi Nissim (עבדי)

Abbadi Aron (עבדי)

Abolafai Isaac (אבולפיי)

Abolafia Grand Rabbin (אבולפיה רב ראשי)

Adout

Afia Salomon (אפיה)

Ambar Ella

Angel Nathan (אנגל)

Antebi Joseph Rabbin (אנטבי) רב

Arari Salomon (הררי)

Arari David R (הררי)

Arari Joseph M (הררי)

Astruc Isaac

Attie et Sucal (עטיה)

Attie Hazquel (עטיה)

Attie Moise (עטיה)

Attie Mourad (עטיה)

Attie Sellim (עטיה)

Belllos Saleh?

Biniamin Moussa (בנימין)

Biniam' Nissim

Boschi Moussa

Calavassi Stephan

Cairan Irers

Chemen Eskenazi

Choucls Mair

Choucla Moise

Cohen Moise (כהן)

Dahda Joseph

Daniel Salomon (דניאל)

Dorra David (דורה)

Ehrenfreund Dr (ארנפרינד)

Ella Malec?

Ezra Fasur

Farhi Moise (פרחי)

Farhi Salomon David (פרחי)

Farhi Salomon J (פרחי)

Hadad Hana (חדד)

Haim Behor (בכור)

Halfon Isaac (חלפון)

Haquim Haim (חכים)

Harrai Joseph M (ההרי)

Harari Raphael (הררי)

Harari Saleh (הררי)

Harari Salomon (הררי)

Harari Schehade (הררי)

Hassan Isaac (חסן)

Hoffmann Dr Jacques (הופמן)

Hornsloin Jacques

Katran Freres

Limado Haim (לימדו)

Lizbona Joseph (ליסבונה)

Lizbona Meir (ליסבונה)

Lizbona Moise (ליסבונה)

Matalon Haron (מטלון)

Matalon Hazkel-Haron (מטלון)

Matalon Hazkel-Saleh (מטלון)

Matalon et Hallac (מטלון)

Mograbi Rahamim (מוגרבי)

Raphael מסול? Maul? Msul

Majer Mourad (מאיר)

Penso Abraham

Rofe Salomon (רופא)

Romani Josef (רומני)

Roubin Moise (רובין)

Roubin Salomon (רובין)

Sardin? Saadin? Nissim

Sasson Ezra (ששון)

Sasson Joseph (ששון)

Sasson Meir (ששון)

Schalm Haim

Schahami Salomon (שהמי)

Semtob Samuel (שמטוב)

Smeke Eliahou

Smeke Jacoub

Souhami Behor

Stambouli Salomon (סטמבולי)

Totah Freres

Totah Eliahou

Totah Elishou M

Totah Haim

Totah Haim M

Tateque? Tacteque? Nissim

Zagha Elia

Zagha Hadour

Zagha Mourad

Zaita Salim

Zeghul Yehia

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.