רשימה מדניפרופטרובסק, אוקראינה - 14/06/1895

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת נדבות מיקטרינסלב (יעקאטערינאסלאוו ביידיש) כיום דניפרופטרובסק Dnipropetrovsk שבאוקראינה שנת 1895 מתוך המליץ עמוד 8.

אספו את הנדבות: אברהם מענדיל אושיסקין ומרדכי זאלטין

(32 שמות)

השמות

האחים פאסט

געזע

שרגא פייטל פאלי

משה סטאניסלאווסקי וטיסען (סטניסלבסקי)

היגעזשיגער? לעוווינזאהן (לוינסון)

יעקב לעווענזאהן (לוונזון)

אהרן צינגרינסקי (צינגרינסקי)

האחים שיפרין (שיפרין)

זלאטין וגאוואדווארסקי (זלוטין ו-גבודברוסקי)

עטינגאן וקראטאזשינסקי )אטינגן ו-קרטוזשינסקי)

מאנאסאוו

האלדעץ ומאנזאן?

קערנער ולינעווסקי (קרנר ו-לינווסקי)

ל. ליפשיץ (ליפשיץ)

פענער?

דובינצקי וחאסט (דובינסקי ו-חוסט)

העללער ודאלינסקי (הלר ו- דולינסקי)

קאפמאן ומאקראוו (קופמן ומקרוב)

לוואוו וביגדאראוויץ (ויגדורוביץ)

טעווס

אברהם פאליי

ברוך טאוולאווסקי (טאולובסקי)

פנחס קאמפאניעץ (קומפנייץ)

שאפארינסקי (שופורינסקי)