Website "ויקיגניה" is an advertising site,.
and this is not the place to advertise a business..

רשימה מואדי חנין (נס ציונה), ארץ ישראל - 19/06/1903

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה ממושבת ואדי חנין - נס ציונה (על יד יבנה) שנת 1903 מתוך השקפה (כתב עת).


(42 שמות)

השמות

אפרים קומרוב

י' קומרוב

אברהם קומרוב

צבי הוכברג

בנציון פליישמן

מרים פליישמן

מאיר קומרוב קומרוב)

צבי סטרחיליביץ

אליהו בירמן (בירמן)

אהרן באקסר (בוקסר)

דוד לנדוי

שפרה פלדמן

מלכה סלאביס (סלביס)

יוסף פלדמן

שמואל רופמן

שרה רומפן

משה בן צבי לערער (לרר)

בנימין יאלובסקי (ילובסקי)

מיכל שניידרוביץ

יעקב סטרחילוביץ (סטרחילוביץ)

זאב זייצוב

אברהם כ"ץ

מרדכי הוכברג

ס"מ פטשרניק

פייגה לערער (לרר)

משה בן ראובן לערער (לרר) משה לרר

צבי לערער (לרר)

שלמה יפה

ג' מילובסלבסקי

ד' מילוסלבסקי

ז' מילוסלבסקי

ל' מילוסלבסקי

ש' מילוסלבסקי

שלמה פטשרניק

יהודה שניידרוביץ

זאב כהנוב

חיים קורטשיק

ש' יאלובסקי (ילובסקי)

חיים טיפיר

בצלאל לערער (לרר)

אהרן מרדכי יארושעבסקי (ירושבסקי)

יוסף אטינגר


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.


קישורים חיצוניים