רשימה מואשקיבצי, אוקראינה - 1940

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מואשקיבצי שבאוקראינה

השמות

 • אדלהייט
 • אוקר
 • אורנשטיין
 • אונגר
 • אלטס
 • אלטמן
 • אלטר
 • אלפנביין
 • אנגלברג
 • אנזנברג
 • ארדרייך
 • אקסלרד
 • אקרמן
 • בוללר
 • באלאבן
 • בורג
 • ביכלר
 • בירנבוים
 • בלוך
 • בלייאר
 • ברונווסר
 • ברטפלד
 • ברימר
 • ביכלר
 • ברייאר
 • גלזר
 • גסטר
 • גולדשטיין
 • גליקשטיין
 • גנזלר
 • גולדהגן
 • גרודר
 • גרשון
 • גרינדאור
 • גרייף
 • גרסטנהבר
 • גלס
 • גרטנר
 • דאובר
 • דינר
 • דנקנר
 • דיקשטיין
 • דסקל
 • דרזנר
 • דרברמדיקר
 • דרוק
 • דרוקמן
 • דרמר
 • הורוביץ
 • הייט
 • הייס
 • הופמן
 • הוטרר
 • הכט
 • הללר
 • הלרייך
 • הרנס
 • הרשקוביץ
 • וואטר
 • וובר
 • ווידמן
 • וויז'נוצר
 • ווייץ
 • ווינר
 • וולצר
 • וונדר
 • ווינינגר
 • ווסרמן
 • זיידלמן
 • זינגר
 • זלוצובר
 • זייבלט
 • זקלר
 • זיידמן
 • טאו
 • טאוב
 • טאובר
 • טללר
 • טננבוים
 • טריכטר
 • טרנר
 • יאסר
 • יורמן
 • ישראלי
 • כץ
 • לאבז
 • לייזר
 • לייבצלטר
 • ליפשיץ
 • לנגמן
 • לקר
 • מינצר
 • מדרר
 • מכלוביץ
 • מלכוביץ
 • מריצר
 • פישלר
 • פפסט
 • פרוסטג
 • פרימט
 • פרנקל
 • פרויד
 • קימרלינג
 • קופלמן
 • קלמן
 • קופלמן
 • קייש
 • קופלר
 • קאסוון
 • קלצלר
 • קליפר
 • קופפרשמידט
 • קרייסברגר
 • קרנר
 • קרנץ
 • קריגל
 • קורצברג
 • רובין
 • רוזנר
 • רובל
 • רוטבוים
 • רייכמן
 • רוזנברג
 • רינקר
 • רמרט
 • ריבנר
 • רפפורט
 • ריינשטיין
 • שאור
 • שוורץ
 • שוורצקופץ
 • שטורפר
 • שולוולף
 • שטיין
 • שטיינהאור
 • שטרן
 • שיינר
 • שכטר
 • שיקלר
 • שלומיוק
 • שמיקלר
 • שמיד
 • שניידר
 • שפר
 • שרולוביץ'
 • שרצר
 • שויץ
 • שטיין
 • שטרנהל

רשימת מקורות

 • ואשקיבצי
 • וושקאוץ על גדות הצ'רמוש - בוקובינה, בהוצאת יוצאי העיר, תל אביב (החוברת הוצאה לכבוד כנס יוצאי העיר שנערך ב-14 באוקטובר 1990)