רשימה מווגר, ליטא - 1876

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת פרענומעראנטן מווגר Vegeriai שבליטא שנת 1876 מתוך הספר: שלום דוד מאירוביץ, ב"ר מאיר, "נאום דוד-חלק שני", ווילנא, תרל"ו.

(21 שמות)

השמות

אהרן ב"ר יהודה

אברהם הירש

אליהו אליעזר

אבא ב"ר יהודה

העשיל ב"ר יצחק

יעקב ב"ר זעלקינד חאצקעלאוויץ (חצקלוביץ)

יעקב יוסף ב"ר מאיר

יוסף ב"ר מאיר

ישראל ב"ר אבא

יחזקאל ב"ר יהושע

יוסף ליב ב"ר אליעזר קאן

משה דוד ב"ר יהושע

מרדכי ב"ר אברהם

ניסן ב"ר אהרן

נחום ב"ר זאב

צבי ב"ר אבא

שמואל ב"ר משה

שמואל ב"ר מרדכי

משה אליהו ש"ץ ושו"ב עבור בית המדרש

ירוחם שמש דבהכ"נ

מרדכי נאטעל