רשימה מווינה, אוסטריה - 1846

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מווינה אוסטריה: ארץ צבי ותאומי צביה מאת צבי הירש ב"ר דוד מברודא וקיצע , פרשבורג תר"ו.


(41 שמות)

השמות

הרב אלעזר הלוי איש הארוויץ אב"ד (הורוביץ)

אחיו הק' הרבני מאיר הארוויץ (הורוביץ)

הק' הרבני מו"ה ישראל קנאפפעלמאכער (קנופלמכר)

גבאי בה"כ מפולין

הק' כב"ה קלמן הרש

הק' ר' איציק ליב ליכטענשטערן (ליכטנשטרן)

הק' ר' גרשון רייכענפעלד (רייכנפלד)

הק' המפורסם פרץ אייזענשטאדעטער (אייזנשטדטר)

הרבני מו"ה מנחם יצחק הערשפעלד (הרשפלד)

התורני כה"ר חיים שענפעלד (שיינפלד)

Prediger Manheimer (מנהיימר)

Leon Adutt (אדוט)

Moritz Porges (פורגס)

G Breuer (ברוייאר)

Hermann Dukes (דוקס)

Nathan Schlesinger (שלזינגר)

Ruben Baruch (חכם הקהילה הספרדית)

Lazar M Cohen (כהן)

J Friedlander (פרידלנדר)

Spitzberger (שפיצברגר)

Angribe (אנגריב)?

Zerkowitz (זרקוביץ)

M. L. Kanitz (קניץ)

Joseph Hirschl (הירשל)

A. Strauss (שטראוס)

Hermann Ponsten (פונשטן)

Jaques Leon k. k

Ig. Deutsch (דויטש)

Simon Deutsch (דויטש)

Herss Strasz (שטרס)

A. Schmiedl (שמידל)

Leopold Masz (מס)

Joseph Spitzer (שפיצר)

Ant Ponig (פוניג)

Jos L. Boskowitz (בוסקוביץ)

David Epstein (אפשטיין)

J. H. Kahn (מפרנקפורט) (כהן)

Adelph Hirschler (הירשלר)

Ad. Leon

Moritz Straszer (שטרסר)

Moritz Geiringer (גיירינגר)