רשימה מוורנה, בולגריה - 1/01/1879

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מורנה שבבולגריה שנת 1879 מתוך עיתון Bulletin de l`Alliance Israélite Universelle.

(23 שמות)

השמות

אברהם דוד-בכר Abram David-Behar (בכר)

אברהם שמטוב בכר Abram Semtov Behar (שם טוב)

אפטלון שמטוב Aftaleon Semtov (אפטלון)

ארדיטי בנימין Arditi Benjamin (ארדיטי)

ארדיטי יעקב Arditi Jacoob (ארדיטי)

ארדיטי יהודה Arditi Juda (ארדיטי)

אשכנזי אברהם Askenazi Abram (אשכנזי)

אביגדור ישראל Avigdor Israel (אביגדור)

בנרי יצחק Benrey Isaac (בנרי)

בנבנישטי דודי Benvenisti David (בנבנישתי)

כהן אברהם Cohen Abram (כהן)

פיון מנחם Fayon Menahem

גדול אברהם Gadol Abram (גדול)

גהרון ניסים Gheron Nissim

חננאל אברהם Hananel Abram (חננאל)

לוי אברהם Levi Abram (לוי)

לוי אליו Levi Elio (לוי)

מלמד אהרן Melamed Aron (מלמד)

מנשה חיים Menasse Haim (מנשה)

מזרחי אברהם Misrahi Abram (מזרחי)

מזרחי יעקב Misrahi Jacob (מזרחי)

מיטרני ישראל Mitrani Israel (מיטרני)

שפילמן פנחס Speelmann Pinhas (שפילמן)


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.