רשימה מטרנופול, אוקראינה- 1850

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מטרנופול Ternopil , אוקראינה - 1850 הספר: אברהם בר גוטלובר, הנצנים, וילנא, 1850.

(32 שמות)

השמות

יצחק ליב אטלאס (אטלס)

שמואל אשכנזי (אשכנזי)

מ"א אינגבער (אינגבר)

יוסף אדלערסבערג (אלדסברג)

יהודא ל. אייזענבערג (אייזנברג)

מיכל ביק (ביק)

אביגדור בריללאנד (ברילנד)

שמואל ליב גאלדענבערג (גולדנברג)

הערץ גאלדהאבער (גולדהבר)

משולם גארפיין

ישראל דיניס (דיניס)

דאקטאר הורוויטץ (הורוביץ)

משה ש. ווינשטיין (ויינשטיין)

י. טראכטענבערג (טרכטנברג)

ליבוש יאנוש

יוסף כהנא מזאבראז

בעריש לנדא (לנדא)

יונה מעססינג (מסינג)

משה סויבל

משולם עבערמאן (אברמן)

יואל עפשטיין (אפשטיין)

מיכל פערל (פרל (שם משפחה))

אברהם פינקעלשטיין (פינקלשטיין)

אלעזר קארמין (קורמין)

מרדכי ליבוש רעכליש (רכליש)

יהושע ראזענפעלד (רוזנפלד)

יצחק רעגעל (רגל)

ה. רייטמאן (רייטמן)

אבא שמעטערלינג (שמטרלינג)

הירש שמעלקיס (שמלקיס)

יוסף שור (שור)

יעקב שטערנשוס מזאבראז (שטרנשוס)