רשימה מירוסלב, פולין - 21/02/1872

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מירוסלב Jaroslaw (יארסלויא ביידיש) שבפולין שנת 1872 מתוך עיתון המגיד

(42 שמות)

השמות

אלי פינלס

הגביר המנהיג דוד אטלאס (אטלס)

הר' מרדכי זאקסענהויז (זקסנהויז)

הר' ישראל ראזענפעלד (רוזנפלד)

אברהם פפעפפער (פפר)

דוד דיינער (דיינר)

אשר דיינער (דיינר)

בעריש ליפשיץ (ליפשיץ)

חיים בערנשטיין (ברנשטיין

מאריטץ זילבערמאן (זילברמן)

שמעון מיהלבויער

בצלאל גוטמאן (גוטמן)

בונם מרגליות (מרגליות)

יצחק מרגליות

נטע קורצמאן (קורצמן)

ליזער פפעפר (פפר)

ליבוש ארנשטיין (ארנשטיין)

ישעי' ראטהשטיין (רוטשטיין)

וואלף איבראל (איברול)

יהושע געלערנטער (גלרנטר)

ישראל שוסהיים (שוסהיים)

שמואל וואהרהאפטיג (ורהפטיג)

ארון מיהלבויער (מיהלבויר)

הערר (אדון בגרמנית) מארטיץ קורג.

ליבש רויך

אלעזר ליאן

אלכסנדר לאנגבאנק (לונגבנק)

מרדכי לאנגבאנק

הערר (אדון) יוזף גאלדמאן (גולדמן)

הערר לעאן טהיערבערג

הערר קלעמנענס שטערנבערג (שטרנברג)

אלעזר נעבאנצאהל (נבנצל)

ישראל גראספעלד (גרוספלד)

זעליג שפיגעל (שפיגל)

מאיר בערנשטיין (ברנשטיין)

משה סאבעל (סובל)

יהושע ישראל אויגאפפעל (אויגפל)

אברהם האממער (המר)


הגביר ליביש עללענבערג (אלנברג)

הגביר ר' אברהם סטריזאווער

הגביר בערמאן הורוויץ (הורוביץ)

הר' חיים קויפמאנן (קויפמן)

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.