ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימה מירושלים, ארץ ישראל - 12/06/1903

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימת נדבות של "ועד העזרה" בירושלים שבארץ ישראל שנת 1906 עבור אומללי קישינוב מתוך השקפה (כתב עת) - Ha-Shkafa.


(52 שמות)

השמות

הג' רחל גולדשטיין מקישינוב (גולדשטיין)

הר' פנחס אבראמוף (אברמוף)

מש ספיאב

ר' בצ' וועבער (ובר)

ר"ז שחיר

ר"י בבא

סלימן את לעווי (לווי)

מ י בורקי בורקי

א ליפשיץ ליפשיץ

ציון סחרוב סחרוב

סמן טוב מ"ח מרגובסקי (מרגובסקי)

זאב חסיד מפינסק

יצחק אוירבך אוירבך

צבי וועבלינסקי (וובלינסקי)

יעקב דוב יאקוב

אשר זובק זובק

מנחם בלעפק (בלפק)

נטע לערמאן (לרמן)

יעקב דייטש (דויטש)

זלמן מויזע

צבי קלישער (קלישר)

אהרן סלאנט (סלנט)

יעקב ניימן ניימן

יוחנן שלאנג (שלנג)

י מ שלאסער (שלוסר)

משה זנגויל זנגויל

פלוני אלמוני

שמעון ב משה

זש? מסיוף מסיוף

שמחה סמן טוב

מרדכי סחרוב בבא ובנו אליעזר סחרוב

זבולון אהרן בוכרלי בוכרלי

ר נתנאל יצחק גאולה גאולה

יהודה בלוי בלוי

חיים קירשנבוים קירשנבוים

פסח אלר נפח

אהרן כהנא ואהרן כ"ץ

אברהם סלימן סלימן

ש א טיקטין טיקטין

יצחק דיאמנט דיאמנט

גדל' וולפזון (וולפסון)

י ד גבור?

אר"ד? שלייפר

פלט

יוחנן הכהן

יוסף גולדברג

ישראל קוקיר

בבאיוף

לוי הומלר

ז שלזינגר

ש שולמן

יהושע מדלבוים מפדיון הבן אצל מ סנדר


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.