רשימה מלובלין, פולין - 1861

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מלובלין, פולין - 1861 מתוך הספר:אפרים מענקין, תורת אל מות ח"ב, וורשא, תרכ"א.


(21 שמות)

השמות

הרב הג' מו' יהושע העשיל אשכנזי (אשכנזי)

ברוך הוואע

דוב בער קלאוויר

דרע--? פייבוש שטרויך (שטרויך)

דוד בעריל מאירזאהן (מאירסון)

דוד וואהרמהן (וורמן)

יחיאל מענדעלזאהן (מנדלסון)

יוסף עהרליך (ארליך)

יוסף ציגעלמאן (ציגלמן)

יוסף בערינשטיין (ברינשטיין)

יעקב צבי אריה קלאוויר

ליב ווינאווער

לייזער פארשטעדמער

מרדכי ב"ר אליעזר קראל

מאיר ליכטענפעלד (ליכטנפלד)

נחמן הערצבערג (הרצברג)

פסח מנחם מוסקהט (מוסקט)

צבי הירש בלימעל (בלימל)

שרגא פייבוש קארינגהלד (קרינגולד)

שמעון דוד רויזענטאהל (רוזנטל)

שלמה גאלדינבערג (גולדינברג)