רשימה מלונה, בלרוס - 24/05/1903

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מ-Lunna לונה (Luna) (לונא ביידיש) שבבלרוס מתוך עיתון הצפירה.

(45 שמות)

השמות

ש.ל. קאטאק (קוטק)

ש. מארשאק (מרשק)

י. עליאסבערג (אליאשברג)

מ. קאסאווסקי (קוסובסקי)

א. ארקין (ארקין)

מ. י. ארקין

י. עליאסבערג (אליאשברג)

ה. זאק (זאק)

א. זאטץ (זץ)

מ. א. כהן (כהן)

מ פיינזילבער (פיינזילבר)

ב. קופערפעניג (קופרפניג)

ח. א. גורדון כ"א (גורדון)

ד. טראפ (טרופ)

ז. ברכאוויץ (ברכוביץ)

ר. זלאטאיאבקא

ג. רחקין (רחקין)

ד. א. מינסקי (מינסקי)

מ. ראבינאוו (רבינוב)

י. באלאלמינסקי

ד. קאנטאר (קנטר)

י. סארקי

י. ה. זאלוצקי (זלוצקי)

י. שפירא וויץ

ז. יאגעל (יגל)

ג. טאפער (טפר)

ג. טאפער (טפר)

א. מאוושאווסקי (מובשובסקי)

ח. ר. מאלקין (מלקין)

ר. ארקין (ארקין)

מרגלית (מרגלית)

ש. ארקין (ארקין)

ש. שו"ב

ש. מיפעל

א. זאץ (זץ)

גליקפעלד (גליקפלד)

י. ל. לעווין (לווין)

א. ד. סארין

מ. א. האלפערשטיין (הלפרשטיין)

ש. כהן (כהן)

י. אזאנסקי (אזנסקי)

אורה ליפסקי (ליפסקי)

ל. וויניק (ויניק)

כ. געכין

זלמן ארגוס (ארגוס)

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.