רשימה מלשנו, פולין - 1838

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מלשנו (לשעבר ליסא) , פולין - 1838 מתוך הספר:מיכאל מנחם קאנוו, מנחה חדשה - מחזור לערבית יום כפור, קראטאשין, תקצ"ח

(16 שמות)

השמות

הערר אלחנן העכט (הכט)

ברוך האניג (אויס קאסטען) (הניג)

הירש צוקקער (צוקר)

וואלוף צוקקער (צוקר)

טבעלי ביכערפעלד (ביכרפלד)

ישראל חיים אליפען (אליפן)

כתריאל פייזער (אויס דאלציג) (פייזר)

ליב קורץ (קורץ)

מ. ד. בערנהארד (ברנהרד)

מיכעליס קעניגסבערג (לעהרער אויס טשעמפין) (מורה מטשמפין) (קניגסברג)

הערר נאטאהן קהאן (קהאן)

מאריטץ יאקאב (אויס קרעבען)

קריגער (וואנדארצט) (קריגר)

שמואל אורבאן (לעהרער) (מורה) (אורבן)

שמחה זאליש

מאדאמע מלכה נאטטשטיין (נוטשטיין)