רשימה ממאקו, הונגריה - 1914

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת תורמים ממאקו Makó שבהונגריה (מאקאווע ביידיש), שנת 1914 מתוך הספר: אליעזר חיים דייטש, שיח השדה, פאקש, תרע"ד

(22 שמות)

השמות

הרב הגאון מו' משה פארהנד? אב"ד

מו"ה משה סג"ל וייס רה"ק (סג"ל וייס)

מו"ה אהרן שווארטץ נ"י (שוורץ)

בנו מו"ה משה שווארטץ נ"י (שוורץ)

מו"ה יקותיאל זלמן שטרויס נ"י (שטרויס)

מו"ה שמואל וועבער נ"י (וובר)

מו"ה בנימין פרענקעל נ"י (פרנקל)

מו"ה גבריאל קליין נ"י (קליין)

" משה לאנדעסמאנן נ"י (לנדסמן)

" זלמן קליין נ"י (קליין)

"אנשיל וייס נ"י (וייס)

" יוסף טייטעלבוים נ"י (טייטלבוים)

" אלעזר לוי סג"ל נ"י (לויט סג"ל)

" זלמן לייב מארקאוויטש נ"י (מרקוביץ)

" אפרים וועבער נ"י (וובר)

" צבי גאמבא נ"י (גמבא)

" אליעזר יואל פאשקעס נ"י (פשקס)

"חיים ליב שטרויס נ"י שטרויס)

" משה פישער נ"י (פישר)

הב' חיים והבw אליעזר קליין נ"י (קליין)

אליעזר וועבער נ"י (וובר)

זאב צבי לאנדעסמאנן נ"י (לנדסמן)