רשימה ממוהילב, בלרוס - 1880

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת פרענומעראנטן ממוהילב שבבלרוס שנת 1880 מתוך הספר: משה בן נחמן קרינס, אהל משה, וילנה, תרם.

(22 שמות)

השמות

הרב ר' אברהם דוד הכהן (הכהן)

הרב הגביר ר' אליעזר שמחאוויץ (שמחוביץ)

הג' ר' ארי' לנדא (לנדא)

הג' ר' ארי מאשאוויצקי (מושביצקי)

הרב הגאון ר' אליעזר סירקין (סירקין)

הרב הצדיק ר' בן ציון עטלינגער (אטלינגר)

הה"ג ' דובער פייגין (פייגין)

הרב המפורסם --- ר' חיים יעקב לנדא (לנדא)

הרב ר' חיים קארינגאלד (קורינגולד)

הרב הגאון ר' יחזקעל ראטנער

הרב הגאון המפורסם ר' משה שור (שור)

הרב הגדןל ר' מאיר קובנר (קובנר)

הגב' ר' מרדכי מינץ (מינץ)

הג' ר' משה פרידלאנד (פרידלנד)

הר' ר' פייטיל? צוריא?

הג' ר' צבי הירש

הרב הצדיק ר' שמריהו צוקערמאן זצ"ל (צוקרמן)

הרב הג' ר' שמואל לנדא (לנדא)

הג' ר' שלום ראטנער (רוטנר)

הג' ר' שמואל לעווין (לווין)

הרב הגביר ר' שלמה זלמן צוריא

הג' ר' שמואל מאגידסאהן (מגידסון)